طعم تند ریور - بوکای مادریدی/ ریورپلاته 3-1 بوکا: رودخانه وحشی فاتح فینال دیوانه وار

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ریورپلاته در دیدار برگشت فینال جام لیبرتادورس با نتیجه 3 1 بوکا جونیورز را شکست داد و فاتح این رقابت ها شد

ریورپلاته در دیدار برگشت فینال جام لیبرتادورس با نتیجه 3 1 بوکا جونیورز را شکست داد و فاتح این رقابت ها شد خبر

طعم تند ریور بوکای مادریدی ریورپلاته 3 1 بوکا رودخانه وحشی فاتح فینال دیوانه وار ۱۰۰ خبر

نقدینگی مسأله اصلی کشور است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر رکنا دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دیروز میزبان نشست امنیت اقتصاد بررسی بحران بانکی در ایران با حضور حسین عبده تبریزی سید علی مدنی زاده استادان دانشگاه صنعتی شریف حسین درودیان کارشناس پول و بانکداری و مجید شاکری بنیانگذار اندیشکده مبنا برای بررسی و تحلیل مهم ترین چالش های شبکه بانکی کشور بود

رکنا دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دیروز میزبان نشست امنیت اقتصاد بررسی بحران بانکی در ایران با حضور حسین عبده تبریزی سید علی مدنی زاده استادان دانشگاه صنعتی شریف حسین درودیان کارشناس پول و بانکداری و مجید شاکری بنیانگذار اندیشکده مبنا برای بررسی و تحلیل مهم ترین چالش های شبکه بانکی کشور بود خبر

نقدینگی مسأله اصلی کشور است ۱۰۰ خبر

بخش خصوصی اولین قربانی فساد است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر رکنا از ابتدای امسال بخشنامه های متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد بر خلاف تصورات عمومی بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته چنین در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد صحبت کرد

رکنا از ابتدای امسال بخشنامه های متعدد ارزی مسبب فساد ارزی شد بر خلاف تصورات عمومی بخش خصوصی همیشه قربانی فساد است مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته چنین در چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد صحبت کرد خبر

بخش خصوصی اولین قربانی فساد است ۱۰۰ خبر

موانع سرمایه‌گذاری خارجی کدامند؟

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر رکنا کمتر کشوری را می توان یافت که بدون بهره مندی از سرمایه خارجی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را طی کرده باشد

رکنا کمتر کشوری را می توان یافت که بدون بهره مندی از سرمایه خارجی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را طی کرده باشد خبر

موانع سرمایه گذاری خارجی کدامند ۱۰۰ خبر

سقف تراکنش ۱۰۰میلیون تومان در ۲۴ساعت

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر رکنا بانک مرکزی از روزشنبه محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است

رکنا بانک مرکزی از روزشنبه محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است خبر

سقف تراکنش میلیون تومان در ساعت ۱۰۰ خبر

پشت‌پرده دستگیری بانو وانژو

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد

ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد خبر

پشت پرده دستگیری بانو وانژو ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

پشت‌پرده دستگیری بانو وانژو

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد

ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد خبر

پشت پرده دستگیری بانو وانژو ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

پشت‌پرده دستگیری بانو وانژو

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد

ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد خبر

پشت پرده دستگیری بانو وانژو ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

پشت‌پرده دستگیری بانو وانژو

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد

ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد خبر

پشت پرده دستگیری بانو وانژو ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

پشت‌پرده دستگیری بانو وانژو

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد

ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد خبر

پشت پرده دستگیری بانو وانژو ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

پشت‌پرده دستگیری بانو وانژو

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد

ایرنا نوشت روزنامه ال پاییس در مقاله ای به قلم آلیسیا گنزالس نوشت ابهاماتی بر سر هدف اصلی دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی که ایران را در این مورد بهانه کرده وجود دارد خبر

پشت پرده دستگیری بانو وانژو ۱۰۰ خبر

یک کارشناس اقتصادی: نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد

ایسنا نوشت یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی سودجویان و سوداگران اقتصادی در تغییر نرخ ارز گفت جو روانی ایجاد شده بیش از اندازه بر نوسانات نرخ ارز تاثیر دارد خبر

یک کارشناس اقتصادی نرخ ارز کمتر از ارقام فعلی است ۱۰۰ خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد

(۱۲ دقیقه پیش)

خبر تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد

تیم ریورپلاته آرژانتین جام لیبرتادورس را از آن خود کرد خبر

ریورپلاته فاتح فینال قرن شد ۱۰۰ خبر

سروش: ادعای تلاش نمایندگان مجلس برای فروپاشی نظام توهین به شعور مردم است

(۴۲ دقیقه پیش)

خبر شفقنا یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادعای اخیر کریمی قدوسی مبنی بر اینکه درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام است را خلاف منافع ملی و توهین به شعور مردم دانست و از شورای نگهبان خواستار دقت بیشتر در بررسی صلاحیت چنین افرادی شد به گزارش شفقنا ابوالفضل سروش در صفحه شخصی توییتر خود نوشت ادعای اخیر 8230

شفقنا یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادعای اخیر کریمی قدوسی مبنی بر اینکه درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام است را خلاف منافع ملی و توهین به شعور مردم دانست و از شورای نگهبان خواستار دقت بیشتر در بررسی صلاحیت چنین افرادی شد به گزارش شفقنا ابوالفضل سروش در صفحه شخصی توییتر خود نوشت ادعای اخیر 8230 خبر

سروش ادعای تلاش نمایندگان مجلس برای فروپاشی نظام توهین به شعور مردم است ۱۰۰ خبر

فرودگاه دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت

(۴۲ دقیقه پیش)

خبر ارتش سوریه به موشک های مهاجم در حومه فرودگاه بین المللی دمشق واکنش پدافندی نشان داد

ارتش سوریه به موشک های مهاجم در حومه فرودگاه بین المللی دمشق واکنش پدافندی نشان داد خبر

فرودگاه دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت ۱۰۰ خبر

ادعا‌های تکراری شاه عربستان علیه ایران

(۴۲ دقیقه پیش)

خبر عربستان به همراه متحدینش بحرین و امارات ایران را متهم می کند که با تحریک شیعیان در این کشور های جنوبی خلیج فارس در تلاش است تا این کشور ها را بی ثبات کند ایران این اتهام را رد کرده است

عربستان به همراه متحدینش بحرین و امارات ایران را متهم می کند که با تحریک شیعیان در این کشور های جنوبی خلیج فارس در تلاش است تا این کشور ها را بی ثبات کند ایران این اتهام را رد کرده است خبر

ادعا های تکراری شاه عربستان علیه ایران ۱۰۰ خبر

امتناع عربستان از استرداد متهمین قتل خاشقجی به ترکیه

(۴۲ دقیقه پیش)

خبر وزیر امور خارجه عربستان می گوید متهمین به قتل جمال خاشقجی در کنسولگری کشورش در استانبول را به دادگاه رسیدگی به این پرونده در ترکیه تحویل داده نخواهند شد

وزیر امور خارجه عربستان می گوید متهمین به قتل جمال خاشقجی در کنسولگری کشورش در استانبول را به دادگاه رسیدگی به این پرونده در ترکیه تحویل داده نخواهند شد خبر

امتناع عربستان از استرداد متهمین قتل خاشقجی به ترکیه ۱۰۰ خبر

نسل آینده کیبورد‌ها چگونه خواهد بود؟

(۴۲ دقیقه پیش)

خبر کیبورد برای سالیان سال رابط بین کاربر و رایانه بوده است ولی بهترین وسیله برای این کار نیست شرکتهای مختلفی با فناوریهای مختلف سعی داشته اند تا وسیله ای جایگزین برای آن معرفی کنند تا سهولت بیشتری تایپ کردن داشته باشد از استفاده از فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تا استفاده از صوت به جای کیبورد جزو گزینه های جایگزین هستند آیا این بدین معنی است که کیبورد از دور خارج خواهد شد و این فناوریها چگونه به جای آن استفاده خواهند شد

کیبورد برای سالیان سال رابط بین کاربر و رایانه بوده است ولی بهترین وسیله برای این کار نیست شرکتهای مختلفی با فناوریهای مختلف سعی داشته اند تا وسیله ای جایگزین برای آن معرفی کنند تا سهولت بیشتری تایپ کردن داشته باشد از استفاده از فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تا استفاده از صوت به جای کیبورد جزو گزینه های جایگزین هستند آیا این بدین معنی است که کیبورد از دور خارج خواهد شد و این فناوریها چگونه به جای آن استفاده خواهند شد خبر

نسل آینده کیبورد ها چگونه خواهد بود ۱۰۰ خبر