خبر شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی

خبر شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی

۱۰۰ خبر شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی

خبر <p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه علیرغم گذشت چهار ماه از این حادثه در شرایط نامناسب جوی در خارج از کانکس به سر می‌برند؛ مشکلات مردم در مناطق زلزله‌زده کماکان ادامه دارد و شمار کثیری برای رهایی از این مشکلات اقدام به خودکشی کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نامناسب بودن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53441/">شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه علیرغم گذشت چهار ماه از این حادثه در شرایط نامناسب جوی در خارج از کانکس به سر می‌برند؛ مشکلات مردم در مناطق زلزله‌زده کماکان ادامه دارد و شمار کثیری برای رهایی از این مشکلات اقدام به خودکشی کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نامناسب بودن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53441/">شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه علیرغم گذشت چهار ماه از این حادثه در شرایط نامناسب جوی در خارج از کانکس به سر می‌برند؛ مشکلات مردم در مناطق زلزله‌زده کماکان ادامه دارد و شمار کثیری برای رهایی از این مشکلات اقدام به خودکشی کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نامناسب بودن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53441/">شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p> خبر ۱۰۰

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه علیرغم گذشت چهار ماه از این حادثه در شرایط نامناسب جوی در خارج از کانکس به سر می‌برند؛ مشکلات مردم در مناطق زلزله‌زده کماکان ادامه دارد و شمار کثیری برای رهایی از این مشکلات اقدام به خودکشی کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نامناسب بودن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53441/">شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>100 خبر

خبر<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه علیرغم گذشت چهار ماه از این حادثه در شرایط نامناسب جوی در خارج از کانکس به سر می‌برند؛ مشکلات مردم در مناطق زلزله‌زده کماکان ادامه دارد و شمار کثیری برای رهایی از این مشکلات اقدام به خودکشی کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نامناسب بودن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53441/">شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>

<p><img width="300" height="214" src="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" srcset="https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh-300x214.jpg 300w, https://humanrightsiniran.com/wp-content/uploads/2018/03/kanks-zelzeleh.jpg 403w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p> <p>بیش از «۶۰ درصد» مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه علیرغم گذشت چهار ماه از این حادثه در شرایط نامناسب جوی در خارج از کانکس به سر می‌برند؛ مشکلات مردم در مناطق زلزله‌زده کماکان ادامه دارد و شمار کثیری برای رهایی از این مشکلات اقدام به خودکشی کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نامناسب بودن ...</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com/1396/53441/">شرایط اسفناک زلزله‌زدگان کرمانشاه پس از گذشت چهار ماه؛ تداوم چادرنشینی و اقدام به خودکشی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://humanrightsiniran.com">حقوق بشر در ایران</a>. پدیدار شد.</p>خبر