خبر (ویدئو) خلاصه بازی عربستان ۲-لبنان صفر

خبر (ویدئو) خلاصه بازی عربستان ۲-لبنان صفر

۱۰۰ خبر (ویدئو) خلاصه بازی عربستان ۲-لبنان صفر

خبر از گروه E رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو تیم عربستان سعودی و لبنان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی را سپیدپوشان عربستانی با ۲ گل به سود خود به پایان بردند.

از گروه E رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو تیم عربستان سعودی و لبنان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی را سپیدپوشان عربستانی با ۲ گل به سود خود به پایان بردند. خبر

از گروه E رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو تیم عربستان سعودی و لبنان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی را سپیدپوشان عربستانی با ۲ گل به سود خود به پایان بردند. خبر ۱۰۰

از گروه E رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو تیم عربستان سعودی و لبنان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی را سپیدپوشان عربستانی با ۲ گل به سود خود به پایان بردند.100 خبر

خبراز گروه E رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو تیم عربستان سعودی و لبنان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی را سپیدپوشان عربستانی با ۲ گل به سود خود به پایان بردند.

از گروه E رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو تیم عربستان سعودی و لبنان مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی را سپیدپوشان عربستانی با ۲ گل به سود خود به پایان بردند.خبر