خبر یزد یخ زد؛ ۸ درجه زیر صفر!

خبر یزد یخ زد؛ ۸ درجه زیر صفر!

۱۰۰ خبر یزد یخ زد؛ ۸ درجه زیر صفر!

خبر مهر نوشت: رئیس گروه پیش‌بنی هواشناسی یزد گفت: امشب سرما و یخبندان سراسر استان یزد به ویژه مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد و در بسیاری از نقاط دمای هوا به زیر صفر می‌رسد.

مهر نوشت: رئیس گروه پیش‌بنی هواشناسی یزد گفت: امشب سرما و یخبندان سراسر استان یزد به ویژه مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد و در بسیاری از نقاط دمای هوا به زیر صفر می‌رسد. خبر

مهر نوشت: رئیس گروه پیش‌بنی هواشناسی یزد گفت: امشب سرما و یخبندان سراسر استان یزد به ویژه مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد و در بسیاری از نقاط دمای هوا به زیر صفر می‌رسد. خبر ۱۰۰

مهر نوشت: رئیس گروه پیش‌بنی هواشناسی یزد گفت: امشب سرما و یخبندان سراسر استان یزد به ویژه مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد و در بسیاری از نقاط دمای هوا به زیر صفر می‌رسد.100 خبر

خبرمهر نوشت: رئیس گروه پیش‌بنی هواشناسی یزد گفت: امشب سرما و یخبندان سراسر استان یزد به ویژه مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد و در بسیاری از نقاط دمای هوا به زیر صفر می‌رسد.

مهر نوشت: رئیس گروه پیش‌بنی هواشناسی یزد گفت: امشب سرما و یخبندان سراسر استان یزد به ویژه مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد و در بسیاری از نقاط دمای هوا به زیر صفر می‌رسد.خبر