خبر پوشش زنان عربستانی در جام ملت‌های آسیا/ تصاویر

خبر پوشش زنان عربستانی در جام ملت‌های آسیا/ تصاویر

۱۰۰ خبر پوشش زنان عربستانی در جام ملت‌های آسیا/ تصاویر

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا زندگی- تیم ملی عربستان با پیروزی ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی شروع بسیاری خوبی در جام ملت‌های آسیا داشت. به گزارش فرارو، در ادامه جام ملت‌های آسیا، تیم ملی عربستان با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی، آمادگی خود را به رخ مدعیان قهرمانی آسیا کشید. در این دیدار برای سعودی‌ها مولد، فتیل، الدوساری و بحبری گلزنی کردند. [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا زندگی- تیم ملی عربستان با پیروزی ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی شروع بسیاری خوبی در جام ملت‌های آسیا داشت. به گزارش فرارو، در ادامه جام ملت‌های آسیا، تیم ملی عربستان با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی، آمادگی خود را به رخ مدعیان قهرمانی آسیا کشید. در این دیدار برای سعودی‌ها مولد، فتیل، الدوساری و بحبری گلزنی کردند. [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا زندگی- تیم ملی عربستان با پیروزی ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی شروع بسیاری خوبی در جام ملت‌های آسیا داشت. به گزارش فرارو، در ادامه جام ملت‌های آسیا، تیم ملی عربستان با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی، آمادگی خود را به رخ مدعیان قهرمانی آسیا کشید. در این دیدار برای سعودی‌ها مولد، فتیل، الدوساری و بحبری گلزنی کردند. [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا زندگی- تیم ملی عربستان با پیروزی ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی شروع بسیاری خوبی در جام ملت‌های آسیا داشت. به گزارش فرارو، در ادامه جام ملت‌های آسیا، تیم ملی عربستان با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی، آمادگی خود را به رخ مدعیان قهرمانی آسیا کشید. در این دیدار برای سعودی‌ها مولد، فتیل، الدوساری و بحبری گلزنی کردند. [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا زندگی- تیم ملی عربستان با پیروزی ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی شروع بسیاری خوبی در جام ملت‌های آسیا داشت. به گزارش فرارو، در ادامه جام ملت‌های آسیا، تیم ملی عربستان با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی، آمادگی خود را به رخ مدعیان قهرمانی آسیا کشید. در این دیدار برای سعودی‌ها مولد، فتیل، الدوساری و بحبری گلزنی کردند. [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/460442_869-544x375-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا زندگی- تیم ملی عربستان با پیروزی ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی شروع بسیاری خوبی در جام ملت‌های آسیا داشت. به گزارش فرارو، در ادامه جام ملت‌های آسیا، تیم ملی عربستان با پیروزی قاطع ۴ بر صفر مقابل کره‌شمالی، آمادگی خود را به رخ مدعیان قهرمانی آسیا کشید. در این دیدار برای سعودی‌ها مولد، فتیل، الدوساری و بحبری گلزنی کردند. [&#8230;]خبر