خبر هشدار شورای عالی شیعیان لبنان درباره حضور لیبی در نشست اقتصادی بیروت+ عکس

خبر هشدار شورای عالی شیعیان لبنان درباره حضور لیبی در نشست اقتصادی بیروت+ عکس

۱۰۰ خبر هشدار شورای عالی شیعیان لبنان درباره حضور لیبی در نشست اقتصادی بیروت+ عکس

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/جلسخه-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- شورای عالی شیعیان لبنان در پی دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت، جلسه ای اضطراری و فوری به ریاست شیخ عبدالامیر قبلان برگزار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در ابتدای این جلسه با اشاره به حجم توطئه ای که [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/جلسخه-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- شورای عالی شیعیان لبنان در پی دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت، جلسه ای اضطراری و فوری به ریاست شیخ عبدالامیر قبلان برگزار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در ابتدای این جلسه با اشاره به حجم توطئه ای که [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/جلسخه-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- شورای عالی شیعیان لبنان در پی دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت، جلسه ای اضطراری و فوری به ریاست شیخ عبدالامیر قبلان برگزار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در ابتدای این جلسه با اشاره به حجم توطئه ای که [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/جلسخه-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- شورای عالی شیعیان لبنان در پی دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت، جلسه ای اضطراری و فوری به ریاست شیخ عبدالامیر قبلان برگزار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در ابتدای این جلسه با اشاره به حجم توطئه ای که [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/جلسخه-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- شورای عالی شیعیان لبنان در پی دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت، جلسه ای اضطراری و فوری به ریاست شیخ عبدالامیر قبلان برگزار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در ابتدای این جلسه با اشاره به حجم توطئه ای که [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/جلسخه-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- شورای عالی شیعیان لبنان در پی دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت، جلسه ای اضطراری و فوری به ریاست شیخ عبدالامیر قبلان برگزار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در ابتدای این جلسه با اشاره به حجم توطئه ای که [&#8230;]خبر