خبر توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها

خبر توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها

۱۰۰ خبر توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها

خبر <p>برایان هوک، رئیس گروه اقدام در وزارت خارجه آمریکا، در توضیح عدم لغو محدودیت سفر برای ایرانی‌ها به آمریکا، حکومت ایران را مقصر دانسته و گفت که تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6301">توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>برایان هوک، رئیس گروه اقدام در وزارت خارجه آمریکا، در توضیح عدم لغو محدودیت سفر برای ایرانی‌ها به آمریکا، حکومت ایران را مقصر دانسته و گفت که تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6301">توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر

<p>برایان هوک، رئیس گروه اقدام در وزارت خارجه آمریکا، در توضیح عدم لغو محدودیت سفر برای ایرانی‌ها به آمریکا، حکومت ایران را مقصر دانسته و گفت که تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6301">توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر ۱۰۰

<p>برایان هوک، رئیس گروه اقدام در وزارت خارجه آمریکا، در توضیح عدم لغو محدودیت سفر برای ایرانی‌ها به آمریکا، حکومت ایران را مقصر دانسته و گفت که تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6301">توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>100 خبر

خبر<p>برایان هوک، رئیس گروه اقدام در وزارت خارجه آمریکا، در توضیح عدم لغو محدودیت سفر برای ایرانی‌ها به آمریکا، حکومت ایران را مقصر دانسته و گفت که تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6301">توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>برایان هوک، رئیس گروه اقدام در وزارت خارجه آمریکا، در توضیح عدم لغو محدودیت سفر برای ایرانی‌ها به آمریکا، حکومت ایران را مقصر دانسته و گفت که تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمی‌گذارد. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6301">توضیحات برایان هوک در مورد عدم لغو محدودیت سفر به آمریکا برای ایرانی‌ها</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>خبر