خبر مقابل استقلال هرجا تارتار بخواهد بازی می‌کنم/ گودرزی: آچار فرانسه نیستم، در خدمت تیمم

خبر مقابل استقلال هرجا تارتار بخواهد بازی می‌کنم/ گودرزی: آچار فرانسه نیستم، در خدمت تیمم

۱۰۰ خبر مقابل استقلال هرجا تارتار بخواهد بازی می‌کنم/ گودرزی: آچار فرانسه نیستم، در خدمت تیمم

خبر بازیکن باتجربه پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد تیمش با دست پر بازی با استقلال را ترک کند.

بازیکن باتجربه پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد تیمش با دست پر بازی با استقلال را ترک کند. خبر

بازیکن باتجربه پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد تیمش با دست پر بازی با استقلال را ترک کند. خبر ۱۰۰

بازیکن باتجربه پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد تیمش با دست پر بازی با استقلال را ترک کند.100 خبر

خبربازیکن باتجربه پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد تیمش با دست پر بازی با استقلال را ترک کند.

بازیکن باتجربه پارس جنوبی جم ابراز امیدواری کرد تیمش با دست پر بازی با استقلال را ترک کند.خبر