استعفای وزیر امور پناهندگان آمریکا

(دی ۱۳۹۶)

خبر رییس اداره جمعیت پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه آمریکا سایمون هانشو بزودی پست خود را ترک خواهد کرد

رییس اداره جمعیت پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه آمریکا سایمون هانشو بزودی پست خود را ترک خواهد کرد خبر

استعفای وزیر امور پناهندگان آمریکا ۱۰۰ خبر

چینی ها خبر فوت خدمه نفتکش ایران را روز اول اعلام کردند

(دی ۱۳۹۶)

خبر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران گفت آرزویمان این بود که بتوانیم دریانوردانمان را سالم بیرون بیاوریم اما از روز اول چینی ها به ما گفتند که تمامی آنها فوت کرده اند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران گفت آرزویمان این بود که بتوانیم دریانوردانمان را سالم بیرون بیاوریم اما از روز اول چینی ها به ما گفتند که تمامی آنها فوت کرده اند خبر

چینی ها خبر فوت خدمه نفتکش ایران را روز اول اعلام کردند ۱۰۰ خبر

کشتن مادر بعلت هدفون شکسته

(دی ۱۳۹۶)

خبر پلیس کالیفرنیا خبر از دستگیری مردی داد که مادر خود را به خاطر هدفون خراب به قتل رسانید

پلیس کالیفرنیا خبر از دستگیری مردی داد که مادر خود را به خاطر هدفون خراب به قتل رسانید خبر

کشتن مادر بعلت هدفون شکسته ۱۰۰ خبر

شافعی: حال اقتصاد ایران خوب نیست

(دی ۱۳۹۶)

خبر غلامحسین شافعی امروز دی ماه در نشست هیات نمایندگان گفت این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی 8204 بسیاری در حوزه 8204 های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی 8204 ها خود را به حوزه 8204 های اجتماعی و محیط 8204 زیست کشانده و اعتماد را به مسئولان کاهش داده است وی افزود اما این ها به معنای ناامیدی نیست و مطمئنا می 8204 توان به یمن وجود کارشناسان فداکار و فعالان اقتصادی با اراده کشورمان و با فراهم کردن ابزارها افق بلندمدت و بهینه 8204 تری برای اقتصاد ترسیم کرد و بر مشکلات فائق آمد و در یک بازه زمانی سال اقتصاد کشور را جزو اقتصادهای برتر قرار داد رییس اتاق بازرگانی ایران گفت شرایط فعلی و تلنبار شدن مشکلات در گذر زمان موجب نارضایتی شده و نمی توان با نادیده گرفتن آن بر اقدامات گذشته پافشاری کرد و در شرایط کنونی شفاف سازی لازمه برون رفت از مشکلات است و باید واقعیت ها را دید و از آن ها سخن گفت که در غیر این صورت در دام مشکلات باقی خواهیم ماند و شاهد افزایش فساد فقر و عقب ماندن از توسعه اقتصادی خواهیم بود شافعی اضافه کرد بستر نامناسب اقتصادی موجب سلب تصمیم گیری درست شده است و این ساختار و روش نمی تواند موجب برون رفت از مشکلات شود ضمن این که قوانین متعدد و تفسیرهای مختلف از آن موجب مشکلات بسیار شده است برای حل پایدار و ریشه 8204 ای مسائل اقتصادی باید واقعیت 8204 های موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از آنها سخن گفت چراکه اگر این 8204 طور عمل نکنیم همچنان در مشکلات باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده 8204 تر و غیرقابل 8204 حل خواهیم کرد شافعی تصریح کرد افزایش فساد و نابرابری 8204 های فراوان فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال 8204 ها پیش مسائلی بوده که پیامدها آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش 8204 بینی و بیان شده بود با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی پنج تا ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد مهم 8204 ترین مشکل اقتصاد ایران تصمیم 8204 های مقطعی و جزیره 8204 ای است 8204 ازاین 8204 رو فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسل 8204 های آتی داشت در شرایط کنونی قوانین دست و پاگیر و پوسیده مانع از پیشرفت و توسعه است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد

غلامحسین شافعی امروز دی ماه در نشست هیات نمایندگان گفت این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی 8204 بسیاری در حوزه 8204 های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی 8204 ها خود را به حوزه 8204 های اجتماعی و محیط 8204 زیست کشانده و اعتماد را به مسئولان کاهش داده است وی افزود اما این ها به معنای ناامیدی نیست و مطمئنا می 8204 توان به یمن وجود کارشناسان فداکار و فعالان اقتصادی با اراده کشورمان و با فراهم کردن ابزارها افق بلندمدت و بهینه 8204 تری برای اقتصاد ترسیم کرد و بر مشکلات فائق آمد و در یک بازه زمانی سال اقتصاد کشور را جزو اقتصادهای برتر قرار داد رییس اتاق بازرگانی ایران گفت شرایط فعلی و تلنبار شدن مشکلات در گذر زمان موجب نارضایتی شده و نمی توان با نادیده گرفتن آن بر اقدامات گذشته پافشاری کرد و در شرایط کنونی شفاف سازی لازمه برون رفت از مشکلات است و باید واقعیت ها را دید و از آن ها سخن گفت که در غیر این صورت در دام مشکلات باقی خواهیم ماند و شاهد افزایش فساد فقر و عقب ماندن از توسعه اقتصادی خواهیم بود شافعی اضافه کرد بستر نامناسب اقتصادی موجب سلب تصمیم گیری درست شده است و این ساختار و روش نمی تواند موجب برون رفت از مشکلات شود ضمن این که قوانین متعدد و تفسیرهای مختلف از آن موجب مشکلات بسیار شده است برای حل پایدار و ریشه 8204 ای مسائل اقتصادی باید واقعیت 8204 های موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از آنها سخن گفت چراکه اگر این 8204 طور عمل نکنیم همچنان در مشکلات باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده 8204 تر و غیرقابل 8204 حل خواهیم کرد شافعی تصریح کرد افزایش فساد و نابرابری 8204 های فراوان فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال 8204 ها پیش مسائلی بوده که پیامدها آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش 8204 بینی و بیان شده بود با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی پنج تا ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد مهم 8204 ترین مشکل اقتصاد ایران تصمیم 8204 های مقطعی و جزیره 8204 ای است 8204 ازاین 8204 رو فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسل 8204 های آتی داشت در شرایط کنونی قوانین دست و پاگیر و پوسیده مانع از پیشرفت و توسعه است که باید مورد بازبینی قرار بگیرد خبر

شافعی حال اقتصاد ایران خوب نیست ۱۰۰ خبر

اعلام جزئیات هفتمین جشنواره بین‌‌المللی مد و لباس فجر

(دی ۱۳۹۶)

خبر هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از ششم لغایت سیزدهم اسفند برگزار می شود

هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از ششم لغایت سیزدهم اسفند برگزار می شود خبر

اعلام جزئیات هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ۱۰۰ خبر

چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر

(دی ۱۳۹۶)

خبر به گزارش میزان گروه رستاک شب گذشته در چهارمین شب سی و سومین جشنواره موسیقی فجر با استقبال بی نظیر مخاطبان رو به رو شدند این گروه همچون همیشه با لباس هایی متفاوت با رنگ های شاد روی صحنه حاضر شده و برای مخاطبان به اجرا پرداختند در این کنسرت همچنین دستگاههای مختلف موسیقی نواحی در زمان اجرای قطعه مربوط به هر استان نواخته می شد گروه رستاک قطعات 34 ای یار 34 بندرعباس 34 غربت 34 کرمانی 34 سنین یادگارین 34 آذری 34 بارون 34 لری 34 بیو بریمش 34 شوشتری 34 رعنا 34 گیلکی 34 اله منی بارک 34 بلوچی 34 واسونک 34 شیرازی و 34 بوتورای 34 کردی را برای مخاطبان اجرا کردند در این برنامه یک قطعه کردی دیگر نیز برای زلزله زدگان کرمانشاه اجرا و به آنان تقدیم شد سید فرزاد مرادی در اجرای این قطعه گفت من و برادرم بهزاد به عنوان کرمانشاهی های گروه از شما مردم که فراموشمان نکردید و با کمک های خود ما را یاری رساندید تشکر می کنم پایان بخش اجرای گرو رستاک قطعه 34 بوتورای 34 کردی بود که در پایان با رقص کردی 4 نفر از اعضای گروه حال و هوای خوب و عجیبی به مخاطبان در سالن داد سیامک سپهری 34 سرپرست گروه و تار 34 سید فرزاد مرادی 34 خواننده و رباب سه تار دیوان تنبورک و قوپوز 34 سید بهزاد مرادی 34 خواننده دهل ضرب و سازهای افکتیو 34 اکبر اسماعیلی پور 34 تار و عود 34 سپهر سعادتی 34 کنترباس 34 حامد بلند همت 34 سرنا نی جفتی دوزله نی انبان قشمه دونلی بالابان 34 صبا جمالی 34 قانون 34 امید مصطفوی 34 تمبک کوزه زنبورک دهلک کاسوره و سازهای افکتیو 34 مائده دوستی 34 کمانچه 34 یاور احمدی فر 34 دف دایره دهل و سازهای افکتیو 34 فرزاد خورشید سوار 34 دف دایره دهل دم دم باس دم دم زیر کوزه و داربوکا 34 علی عیوض خانی سوما نوروزی و المیرا قنبری 34 خواننده و کر 34 از اعضای گروه رستاک در کنسرت شب گذشته بودند اساتید و هنرمندان مهمان در اجرای دیشب گروه رستاک نیز وحید و رضا اسداللهی 34 ناقارا 34 محمد اسداللهی 34 گارمون 34 و 160 محمد علی دلنواز 34 بنجو 34 بودند محمد علیزاده 160 کنسرت محمد علیزاده در سی و سومین دوره جشنواره موسیقی فجر در سالن ایرانیان اجرا شد علیزاده در سالروز تولدش برای هوادارانش کنسرت اجرا کرد و بسیاری از قطعات آلبوم 34 گفتم نرو 34 و 34 دلت با منه 34 را اجرا کرد 10 دقیقه از ساعت 19 گذشته بود که نوازندگان وارد سالن شدند و شروع به کوک کردن سازها کردند 160 160 پس از چند دقیقه اجرای بی کلام محمد علیزاده وارد سالن شد و دو قطعه 34 خیلی برام عزیز خاطرت 34 و 34 برگرد 34 را به شکل ترکیبی اجرا کرد پس از این دو اجرا علیزاده وعده یک اجرای خاطره انگیز را داد 34 خسته ام 34 قطعه سومی بود که با نقش پر رنگ گیتار الکتریک اجرا شد بخش پایانی این قطعه ملایم با پیانو اجرا شد که حسی متفاوت را به مخاطبان منتقل کرد سپس علیزاده قطعه ریتمیک 34 کجا میری 34 را خواند این خواننده تبریزی پس از اجرای 34 کجا میری 34 گفت عاقل ها همیشه دنبال دو دو تا چهار تا هستند حساب کتاب می کنند دم ما دیوانه ها گرم که حساب کتاب نداریم همه به ما می گویند دیوانه ایم اما یقین دارم خدا با دیوونه هاست این صحبت های علیزاده مقدمه اجرای قطعه 34 برادر 34 شد رابطه خوب این خواننده با نوازنده هایش از شوخی های بین آن ها در میان اجرای آهنگ ها مشخص بود احساسات فراوان خواننده در اجرای آهنگ ارتباط او را با مخاطبانش بسیار بالا می برد در قسمت هایی از کنسرت احساسات فراوان علیزاده بعضی از نوازندگانش را هم تحت تاثیر قرار می داد این خواننده بعد از اجرای قطعه 34 برادر 34 گفت از اجرای موسیقی برای مردم عشق می کند در میان اجرای قطعه ها علیزاده حرف هایی هم بداهه با وزن شعر می گفت که به انتقال حس آهنگ کمک می کرد 34 حس فوق العاده 34 از آلبوم 34 دلت با منه 34 قطعه دیگر اجرا شده توسط علیزاده و گروهش بود هیجان سالن لحظه ای کم نمی شد و اجرای علیزاده برای هیچ کسی خسته کننده نبود پس از این قطعه علیزاده با بیان خاطره ای از تنبیه شدن توسط استادش گفت استادم به من سیلی محکمی زد و یادم داد که باید عاشق باشم گفت که در زندگیت عاشقی کن چون زندگی بر پایه عشق است و بقیه اتفاقات بازیست می خواهم این قطعه را به کسانی تقدیم کنم که عاشقم کردند سپس قطعه 34 عشقم این روزا 34 با نوازندگی فوق العاده سازهای شیپور و کیبورد به بهترین شکل اجرا شد در قسمت های پایانی این قطعه علیزاده از هوادارانش خواست که نور موبایل هایشان را روشن کنند و با او ترجیع بند این قطعه را تکرار کنند 34 بی حوصله 34 قطعه ریتمیک دیگری بود که با محمد شعبانی در نوازندگی تنبک و نوازنده بیس به خوبی اجرا شد اجرای قطعه 34 روز تولد 34 در روز تولد علیزاده با تک نوازی پیانو حسی وصف نشدنی را به سالن منتقل کرد حس عجیب این قطعه بسیاری را تحت تاثیر قرار داد بسیاری از مخاطبان با فیلمبرداری به وسیله تلفن همراهاشان این صحنه دیدنی را ثبت کردند سپس این خواننده از پوریا پیروزی نوازنده کیبورد تشکر کرد علیزاده سپس از حضور پدرها و مادرها در کنسرتش تشکر کرد و گفت که به دلیل حضور خانواده ها در کنسرت هایش همیشه نزد همکارانش سربلند بوده است در این بخش از کنسرت علیزاده با اجرای موسیقی بی کلام از نوازندگانش تشکر کرد بهمن میرزا زاده اشکان موسی پیانیست و علی شهبازی نوازنده گیتار الکتریک از جمله این نوازندگان بودند 34 عاشقتم یه جور خاص 34 قطعه ای بود که دوباره هیجان را به سالن برگرداند در اجرای این قطعه کیانوش علی محمدی شاگرد علیزاده این خواننده را همراهی کرد و این خواننده گفت به زودی آثاری از شاگردش منتشر می شود 34 تو بری بارون 34 جدید ترین قطعه منتشر شده از این خواننده بخش دیگر کنسرت علیزاده را به خود اختصاص داد سپس 34 دل بی تو غم زده 34 34 اشتباه 34 و 34 غم دنیاست 34 به صورت ریمیکس اجرا شد در این بخش علیزاده از دوست و رهبر ارکسترش امیر حسین اویسی تشکر ویژه کرد 34 تصمیمتو بگیر 34 34 فکرشم نکن 34 قطعه های ملایم دیگری بود که در این بخش اجرا شد صدر الدین حسین خانی مدیر برنامه علیزاده نیز توسط این خواننده مورد تقدیر قرار گرفت سپس علیزاده با اجرای قطعه 34 جز تو 34 با هوادارانش خداحافظی کرد محمدرضا چراغعلی و حسین علیزاده از جمله مهمانان کنسرت شب گذشته محمد علیزاده بودند

به گزارش میزان گروه رستاک شب گذشته در چهارمین شب سی و سومین جشنواره موسیقی فجر با استقبال بی نظیر مخاطبان رو به رو شدند این گروه همچون همیشه با لباس هایی متفاوت با رنگ های شاد روی صحنه حاضر شده و برای مخاطبان به اجرا پرداختند در این کنسرت همچنین دستگاههای مختلف موسیقی نواحی در زمان اجرای قطعه مربوط به هر استان نواخته می شد گروه رستاک قطعات 34 ای یار 34 بندرعباس 34 غربت 34 کرمانی 34 سنین یادگارین 34 آذری 34 بارون 34 لری 34 بیو بریمش 34 شوشتری 34 رعنا 34 گیلکی 34 اله منی بارک 34 بلوچی 34 واسونک 34 شیرازی و 34 بوتورای 34 کردی را برای مخاطبان اجرا کردند در این برنامه یک قطعه کردی دیگر نیز برای زلزله زدگان کرمانشاه اجرا و به آنان تقدیم شد سید فرزاد مرادی در اجرای این قطعه گفت من و برادرم بهزاد به عنوان کرمانشاهی های گروه از شما مردم که فراموشمان نکردید و با کمک های خود ما را یاری رساندید تشکر می کنم پایان بخش اجرای گرو رستاک قطعه 34 بوتورای 34 کردی بود که در پایان با رقص کردی 4 نفر از اعضای گروه حال و هوای خوب و عجیبی به مخاطبان در سالن داد سیامک سپهری 34 سرپرست گروه و تار 34 سید فرزاد مرادی 34 خواننده و رباب سه تار دیوان تنبورک و قوپوز 34 سید بهزاد مرادی 34 خواننده دهل ضرب و سازهای افکتیو 34 اکبر اسماعیلی پور 34 تار و عود 34 سپهر سعادتی 34 کنترباس 34 حامد بلند همت 34 سرنا نی جفتی دوزله نی انبان قشمه دونلی بالابان 34 صبا جمالی 34 قانون 34 امید مصطفوی 34 تمبک کوزه زنبورک دهلک کاسوره و سازهای افکتیو 34 مائده دوستی 34 کمانچه 34 یاور احمدی فر 34 دف دایره دهل و سازهای افکتیو 34 فرزاد خورشید سوار 34 دف دایره دهل دم دم باس دم دم زیر کوزه و داربوکا 34 علی عیوض خانی سوما نوروزی و المیرا قنبری 34 خواننده و کر 34 از اعضای گروه رستاک در کنسرت شب گذشته بودند اساتید و هنرمندان مهمان در اجرای دیشب گروه رستاک نیز وحید و رضا اسداللهی 34 ناقارا 34 محمد اسداللهی 34 گارمون 34 و 160 محمد علی دلنواز 34 بنجو 34 بودند محمد علیزاده 160 کنسرت محمد علیزاده در سی و سومین دوره جشنواره موسیقی فجر در سالن ایرانیان اجرا شد علیزاده در سالروز تولدش برای هوادارانش کنسرت اجرا کرد و بسیاری از قطعات آلبوم 34 گفتم نرو 34 و 34 دلت با منه 34 را اجرا کرد 10 دقیقه از ساعت 19 گذشته بود که نوازندگان وارد سالن شدند و شروع به کوک کردن سازها کردند 160 160 پس از چند دقیقه اجرای بی کلام محمد علیزاده وارد سالن شد و دو قطعه 34 خیلی برام عزیز خاطرت 34 و 34 برگرد 34 را به شکل ترکیبی اجرا کرد پس از این دو اجرا علیزاده وعده یک اجرای خاطره انگیز را داد 34 خسته ام 34 قطعه سومی بود که با نقش پر رنگ گیتار الکتریک اجرا شد بخش پایانی این قطعه ملایم با پیانو اجرا شد که حسی متفاوت را به مخاطبان منتقل کرد سپس علیزاده قطعه ریتمیک 34 کجا میری 34 را خواند این خواننده تبریزی پس از اجرای 34 کجا میری 34 گفت عاقل ها همیشه دنبال دو دو تا چهار تا هستند حساب کتاب می کنند دم ما دیوانه ها گرم که حساب کتاب نداریم همه به ما می گویند دیوانه ایم اما یقین دارم خدا با دیوونه هاست این صحبت های علیزاده مقدمه اجرای قطعه 34 برادر 34 شد رابطه خوب این خواننده با نوازنده هایش از شوخی های بین آن ها در میان اجرای آهنگ ها مشخص بود احساسات فراوان خواننده در اجرای آهنگ ارتباط او را با مخاطبانش بسیار بالا می برد در قسمت هایی از کنسرت احساسات فراوان علیزاده بعضی از نوازندگانش را هم تحت تاثیر قرار می داد این خواننده بعد از اجرای قطعه 34 برادر 34 گفت از اجرای موسیقی برای مردم عشق می کند در میان اجرای قطعه ها علیزاده حرف هایی هم بداهه با وزن شعر می گفت که به انتقال حس آهنگ کمک می کرد 34 حس فوق العاده 34 از آلبوم 34 دلت با منه 34 قطعه دیگر اجرا شده توسط علیزاده و گروهش بود هیجان سالن لحظه ای کم نمی شد و اجرای علیزاده برای هیچ کسی خسته کننده نبود پس از این قطعه علیزاده با بیان خاطره ای از تنبیه شدن توسط استادش گفت استادم به من سیلی محکمی زد و یادم داد که باید عاشق باشم گفت که در زندگیت عاشقی کن چون زندگی بر پایه عشق است و بقیه اتفاقات بازیست می خواهم این قطعه را به کسانی تقدیم کنم که عاشقم کردند سپس قطعه 34 عشقم این روزا 34 با نوازندگی فوق العاده سازهای شیپور و کیبورد به بهترین شکل اجرا شد در قسمت های پایانی این قطعه علیزاده از هوادارانش خواست که نور موبایل هایشان را روشن کنند و با او ترجیع بند این قطعه را تکرار کنند 34 بی حوصله 34 قطعه ریتمیک دیگری بود که با محمد شعبانی در نوازندگی تنبک و نوازنده بیس به خوبی اجرا شد اجرای قطعه 34 روز تولد 34 در روز تولد علیزاده با تک نوازی پیانو حسی وصف نشدنی را به سالن منتقل کرد حس عجیب این قطعه بسیاری را تحت تاثیر قرار داد بسیاری از مخاطبان با فیلمبرداری به وسیله تلفن همراهاشان این صحنه دیدنی را ثبت کردند سپس این خواننده از پوریا پیروزی نوازنده کیبورد تشکر کرد علیزاده سپس از حضور پدرها و مادرها در کنسرتش تشکر کرد و گفت که به دلیل حضور خانواده ها در کنسرت هایش همیشه نزد همکارانش سربلند بوده است در این بخش از کنسرت علیزاده با اجرای موسیقی بی کلام از نوازندگانش تشکر کرد بهمن میرزا زاده اشکان موسی پیانیست و علی شهبازی نوازنده گیتار الکتریک از جمله این نوازندگان بودند 34 عاشقتم یه جور خاص 34 قطعه ای بود که دوباره هیجان را به سالن برگرداند در اجرای این قطعه کیانوش علی محمدی شاگرد علیزاده این خواننده را همراهی کرد و این خواننده گفت به زودی آثاری از شاگردش منتشر می شود 34 تو بری بارون 34 جدید ترین قطعه منتشر شده از این خواننده بخش دیگر کنسرت علیزاده را به خود اختصاص داد سپس 34 دل بی تو غم زده 34 34 اشتباه 34 و 34 غم دنیاست 34 به صورت ریمیکس اجرا شد در این بخش علیزاده از دوست و رهبر ارکسترش امیر حسین اویسی تشکر ویژه کرد 34 تصمیمتو بگیر 34 34 فکرشم نکن 34 قطعه های ملایم دیگری بود که در این بخش اجرا شد صدر الدین حسین خانی مدیر برنامه علیزاده نیز توسط این خواننده مورد تقدیر قرار گرفت سپس علیزاده با اجرای قطعه 34 جز تو 34 با هوادارانش خداحافظی کرد محمدرضا چراغعلی و حسین علیزاده از جمله مهمانان کنسرت شب گذشته محمد علیزاده بودند خبر

چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر ۱۰۰ خبر

چرا دیگر کسی روزنامه نمی‌خواند؟!

(دی ۱۳۹۶)

خبر احمدصالح صفار روزنامه بهار محتوای این یادداشت صرفا مختص به خوانندگان محترم روزنامه 171 بهار 187 نیست بلکه موضوعیت آن به تحلیل وضعیت نوظهور و چشم 8204 انداز رسانه 8204 های مکتوب جامعه بصورت عام اشاره دارد اساسا این روزها با گسترش شبکه 8204 های اجتماعی و رسانه 8204 های مجازی پرسرعت و نسبتا ارزان قیمت طبیعی است که گرایش توده 8204 ها و شهروندان عادی جامعه به دلیل جدال پیوسته با چالش 8204 های بی وقفه اقتصادی دچار یاس و روزمرگی 8204 های بی امان شده و میل کمتری به رجوع و مطالعه روزنامه 8204 ها داشته باشند در کنار این باید به افزایش میزان بی اعتمادی 8204 ها در سطوح مختلف و بالتبع بی رغبتی 8204 های اجتماعی به کسب اخبار و احیانا فهم علل وقایع و دریافت راهکاری برای برون رفت از مشکلات موجود بواسطه دریافت آن از طریق روزنامه 8204 ها را نیز به معضل فوق اضافه نموده و به آن توجهی جدی نمود در واقع امروز حتی بصورت مستقلانه و منصفانه و با نگاهی فاقد قضاوت ارزشی معتبرترین رونامه 8204 های کشور با مشکل کمبود شهروندان عادی روزنامه خوان ونه کمبود خوانندگان حرفه 8204 ای و همیشگی مواجه 8204 اند و این تنها شامل روزنامه 8204 های مدرن نمی 8204 باشد امروز برخی از روزنامه 8204 های روزآمد همواره و به هر نحوی جمعیت مخاطبان روزنامه خوان حرفه 8204 ای خویش را تا در کنار خویس حفظ می 8204 کنند اما مشکل اصلی به کاهش روزافزون گرایش عمومی مردم و بویژه زنان و جوانان بطور مثال دانشجویان که لزوما می 8204 بایست جزو دسته خوانندگان حرفه 8204 ای روزنامه 8204 های تخصصی باشند مربوط می 8204 شود کسانی که امر اصلاح سیاسی و اجتماعی جامعه و دولت تنها با دانش افزایی و مهارت یابی ایشان در تحلیل دقیق و اقدام موثر و عملی ایشان امکان وقوعی می 8204 یابد در باب گفته 8204 های مذکور سوالات بسیاری را می 8204 توان با رجوع به رویکردهای گوناگون بررسی و تحلیل نمود اما حقیقت امر را باید در جایگاهی دیگر جست و جو نمود در واقع در شرایط کنونی که روزنامه 8204 های حرفه 8204 ای به دلیل فقدان اختیار فعالیت مطلق آزادانه و نه فقدان قابلیت علمی لازم و توان اجرایی کافی برای انتشار روزنامه برای اثربخشی جامع بر افکار عمومی جامعه و شهروندان آن توان کافی را در اختیار ندارند باید بیش از جست و جو برای جذب مخاطب بیشتر ماهیت و کارویژه روزنامه 8204 های حرفه 8204 ای و مدرن خویش را تغییری بنیادین داده که این ابتدا نیازمند حمایت سیاسی و مالی صادقانه و فعالانه نهاد حاکمیت و بخش دولت از صدای پویای رسانه 8204 های اثرگذار جامعه مدنی حمایت ویژه جامعه مدنی و دانشگاهی از طریق ظرفیت 8204 سازی اجتماعی تدریجی و نهادینه 8204 سازی فرهنگی تعامل مشارکتی شهروندان جهت تلاش عمومی برای تغییر رویه 8204 ها و سازوکارهای سنتی خواهد بود و آنگاه پذیرش نقش جدید رسانه 8204 های مکتوب توسط سه ضلع دولت مردم و رسانه 8204 ها قابل دستیابی خواهد بود از جمله رویکردهای نوینی که مورد بازتعریف مفهومی و بازتولید ساختاری و فرآیندی قرار گرفته است و می 8204 تواند به عنوان کارویژه رسانه 8204 ها در عصر تسلط شبکه 8204 های اجتماعی مورد استفاده 8204 8204 گیرد در گزاره 8204 های ذیل قابل بیان خواهد بود ر 8204 8204 8204 8204 8204 وزنامه در اصل گفتمان ساز و منبع و مرجع تولید فکر است نه صرفا ابزار انتقال پیام امروز روزنامه 8204 ها باید از سطح اطلاع رسانی و بیان تحلیل خرد و کلان فراتر رفته و به گفتمان 8204 سازی و راهبری جریانات فکری نواندیشانه بپردازند در این نگاه روزنامه دیگر ابزار نیست بلکه خود سازنده و خالق و مرجع فکری است در این جایگاه روزنامه 8204 های فکری مرجع شهروندان به جای خوانندگی روزمره به 171 رجوع روشنفکرانه و محوری به روزنامه 187 روی می 8204 آورند در رویکرد مدرن روزنامه 8204 ای جهانی مانند وال استریت ژورنال یا نشریه بسیار معتبری همچون تایم بی اغراق به عنوان مرجع تولید افکار نوین جهانی در حوزه 8204 های گوناگون امروزه گفتمان ساز شده 8204 اند و برخی از ذی نفوذان جهان سیاست 8204 ها و برنامه 8204 های خود را از لابه لای صفحات این رسانه 8204 های مکتوب انتخاب کرده بر می 8204 گزینند و اجرا می 8204 کنند روزنامه مدرن همان حوزه عمومی مردم و روشنفکران است چه در فضای مجازی و یا در اوراق کاغذی گزاره 8204 ای وجود داد که تاکید دارد که حقایق در قلب مردم و دمکراسی و روزانه بر زبان آن 8204 ها جاری می 8204 شود این یک حقیقت است که آغاز هر تحولی از بطن جامعه صورت می 8204 گیرد و استراتژی از بالا به پایین کمتر نتیجه می 8204 دهد اینگونه است که نه یک سیاستمدار درستکار به تنهایی در 171 قدرت 187 کاری از پیش نمی 8204 برد و نه انسان 8204 های منتقد و آگاه نیز جداگانه هیچ توان و اراده 8204 ای برای ایجاد تغییر در اختیار نخواهند داشت درست اینجاست که روزنامه 8204 های حرفه 8204 ای می 8204 توانند به مثابه پلی واحد میان شهروندان روشنفکران و سیاستمداران عمل کرده و خواست مشترک یکدیگر را نه در ذهن بلکه در واقعیت مکتوب که اکنون به فضای مجازی انتقال یافته تحقق بخشند این همان چیزی است که جامعه شناس شهیر 171 یورگن هابرماس 187 نیز بر آن تاکید دارد بنابراین 171 روزنامه مدرن 187 می 8204 بایست در جایگاهی بایستد که هم 171 تولید فکر 187 کند و هم با ساخت حوزه عمومی بصورت مکتوب و مجازی همه شهروندان و را در صفحات کاغذی و مجازی روزنامه گرد هم آورده و به هم اندیشی انتقادی چاره اندیشی راهبردی و نهایتا عملگرایی نوآورانه و نتیجه بخش تشویق کند روزنامه مدرن مرجع تخصصی و میراث پایدار و مستند تکامل و تحول افکار اخبار و اعمال یک ملت در طول تاریخ است روزنامه 8204 های مدرن غیر از خبررسانی و تحلیل مسائل گوناگون کارکردهای دیگری هم به خوبی دارند که لازم است بر آن بیشتر تاکید شود لذا بصورت کوتاه می 8204 توان به دو گزاره ذیل صرفا جهت نمونه اشاره نمود الف مستندسازی سیستماتیک تاریخ اخبار دولت و مردم و نگاهداشت آن به عنوان 171 میراث جاودانه تکامل همه جانبه 187 کشور ب تخصصی گرایی در حوزه 8204 های گسترده موجود و نمایش نوآوری 8204 ها چالش 8204 ها و برای هر دسته از مخاطبان به صورت روزانه و روزآمد روزنامه 8204 ها 171 حوزه عمومی مجازی 187 تجربه اروپایی ایالات متحده و شمال اروپا را می 8204 توان به عنوان مرکزیت علمی و زیرساخت اصلی تکنولوژی 8204 های مدرن شبکه 8204 های اجتماعی امروز جهان در نظر گرفت اما روزنامه 8204 های مدرن مکتوب در کشورهای توسعه یافته با شاخص انسانی بسیار بالا نه تنها مخاطبان شان کم تعداد نشده 8204 اند بلکه گزارش شده که بعد از غلبه و گسترش شبکه 8204 های اجتماعی حتی اگر بر تعداد مخاطبان شان افزوده نشده باشد که البته شده حداقل کمتر از وضع قبلی آن نگردیده است حال چرا اینگونه است علت آنجاست که روزنامه 8204 ها در این کشورها سال 8204 ها از شبکه 8204 های اجتماعی از منظر جامعیت اعتبار و روزآمدی جلوتر 8204 اند در واقع آن 8204 ها منبع تغذیه شبکه 8204 های مجازی هستند و در یک کلام آن 8204 ها بواقع حوزه عمومی مردم اسکاندیناوی هستند حتی اکنون در هلند سوییس و دانمارک نیز فقط شکل دریافت روزنامه 8204 ها توسط شهروندان تغییر یافته و آن 8204 ها روزانه فعالیت مستمر و اثربخش خود را در حوزه عمومی با به اشتراک گذاری همان روزنامه 8204 ها و نشریات معتبر مکتوب در شبکه 8204 های مجازی زنده نگاه می 8204 دارند روزنامه و راهکارهایی برای رقابت با شبکه اجتماعی همانگونه که در بالا به تجربه جوامع توسعه یافته اشاره کردیم باید رقابتی متوازن منطقی و متناسب برای استفاده منصفانه و بهره ورانه از روزنامه 8204 های مدرن در دنیای آشفته امروز و شبکه 8204 های اجتماعی بطور همزمان ایجاد نمایم موارد زیر می 8204 تواند بیشتر از قبل مورد تمرکز روزنامه نگاری حرفه 8204 ای قرار گیرد اتخاذ سیاست 8204 های راهبردی همچون ارائه 8204 ی همزمان راهکار دهی در کنار انتقادگرایی 160 سیاست گرایی در کنار علم محوری استانداردسازی فنی شکلی و بومی 8204 سازی کیفی و روزانه محتوایی چهره 8204 سازی به جای الگوبرداری تکراری برای مشارکت بخشی به مشارکت منتقدان خاموش و جلب توجهات مردم به چهره 8204 ها و سخنان جدی ایشان و نهایتا دعوت آنها به حضور در حوزه عمومی مجازی 6 روزنامه 8204 های مدرن شبکه 8204 های اجتماعی و یک پیشنهاد این 8204 ها گزیده 8204 ای از راهبردها الگوها شاخص 8204 ها و رویکردهای استاندارد جهانی است که امروزه روزنامه 8204 ها را در زمانه حاکمیت شبکه 8204 های مجازی از اطلاع رسانی صرف به تولید فکر جریان 8204 سازی 171 ساخت حوزه عمومی مجازی 187 و مهم 8204 تر از همه انتقال منابع فکری و گفتمانی روزنامه به فضای مجازی عمومی جدید هدایت می 8204 کند روزنامه 8204 های مجازی مدرن به مثابه 171 حوزه 8204 های عمومی جدید 187 در آن مردم شهروندان روشنفکران و سیاستمداران در تعامل مشترک با یکدیگر تمرین گفتگو دمکراسی همفکری و همگرایی تشویق می 8204 نمایند نقش شبکه 8204 های اجتماعی نیز به عنوان ابزار جدید ارائه پیام روزنامه ها سرعت بخشی به روند انتقال گسترده و متنوع اطلاعات در حوزه عمومی مجازی جذابیت 8204 سازی بصری تنوع بخشی به انواع مدل 8204 های ارائه محتوا و سهولت دسترسی و کیفیت بالای محتوای مورد اشتراک می 8204 باشد در چنین بستری که در آن بواسطه همکاری شبکه 8204 های اجتماعی ابزار و روزنامه ها منبع و با مشارکت همه آحاد جامعه در فضای مجازی حوزه عمومی خلاق و فعال شکل می 8204 گیرد می 8204 توان انتظار داشت که جمعیت خوانندگان عادی در میان مدت برابر با جمعیت خوانندگان حرفه 8204 ای شود امروزه می 8204 توان چشم 8204 انداز بالا را در قضاوتی منصفانه و غیر ارزشی در سیاستگذاری 8204 های راهبردی و سیر تکامل شکلی و محتوایی عملکرد روزنامه هایی مانند بهار آرمان اعتماد و از ابتدا تا اکنون مطابق با استانداردهای جهانی و مقایسه تطبیقی آن با شاخص 8204 های نوین روزنامه نگاری حرفه 8204 ای مشاهده نمود در آخر نیز باید عنوان نمود که منظور از تیتر این یادداشت پیشنهاد نویسنده به همراهی هرچه بیشتر اقشار محترم جامعه با خوانندگان حرفه 8204 ای روزنامه 8204 های مدرن و حرفه 8204 ای حتی در فضای شبکه 8204 های مجازی سایت روزنامه 8204 های مدرن به عنوان 171 حوزه 8204 های عمومی جدید 187 در فضای شبکه 8204 های مجازی می 8204 باشد

احمدصالح صفار روزنامه بهار محتوای این یادداشت صرفا مختص به خوانندگان محترم روزنامه 171 بهار 187 نیست بلکه موضوعیت آن به تحلیل وضعیت نوظهور و چشم 8204 انداز رسانه 8204 های مکتوب جامعه بصورت عام اشاره دارد اساسا این روزها با گسترش شبکه 8204 های اجتماعی و رسانه 8204 های مجازی پرسرعت و نسبتا ارزان قیمت طبیعی است که گرایش توده 8204 ها و شهروندان عادی جامعه به دلیل جدال پیوسته با چالش 8204 های بی وقفه اقتصادی دچار یاس و روزمرگی 8204 های بی امان شده و میل کمتری به رجوع و مطالعه روزنامه 8204 ها داشته باشند در کنار این باید به افزایش میزان بی اعتمادی 8204 ها در سطوح مختلف و بالتبع بی رغبتی 8204 های اجتماعی به کسب اخبار و احیانا فهم علل وقایع و دریافت راهکاری برای برون رفت از مشکلات موجود بواسطه دریافت آن از طریق روزنامه 8204 ها را نیز به معضل فوق اضافه نموده و به آن توجهی جدی نمود در واقع امروز حتی بصورت مستقلانه و منصفانه و با نگاهی فاقد قضاوت ارزشی معتبرترین رونامه 8204 های کشور با مشکل کمبود شهروندان عادی روزنامه خوان ونه کمبود خوانندگان حرفه 8204 ای و همیشگی مواجه 8204 اند و این تنها شامل روزنامه 8204 های مدرن نمی 8204 باشد امروز برخی از روزنامه 8204 های روزآمد همواره و به هر نحوی جمعیت مخاطبان روزنامه خوان حرفه 8204 ای خویش را تا در کنار خویس حفظ می 8204 کنند اما مشکل اصلی به کاهش روزافزون گرایش عمومی مردم و بویژه زنان و جوانان بطور مثال دانشجویان که لزوما می 8204 بایست جزو دسته خوانندگان حرفه 8204 ای روزنامه 8204 های تخصصی باشند مربوط می 8204 شود کسانی که امر اصلاح سیاسی و اجتماعی جامعه و دولت تنها با دانش افزایی و مهارت یابی ایشان در تحلیل دقیق و اقدام موثر و عملی ایشان امکان وقوعی می 8204 یابد در باب گفته 8204 های مذکور سوالات بسیاری را می 8204 توان با رجوع به رویکردهای گوناگون بررسی و تحلیل نمود اما حقیقت امر را باید در جایگاهی دیگر جست و جو نمود در واقع در شرایط کنونی که روزنامه 8204 های حرفه 8204 ای به دلیل فقدان اختیار فعالیت مطلق آزادانه و نه فقدان قابلیت علمی لازم و توان اجرایی کافی برای انتشار روزنامه برای اثربخشی جامع بر افکار عمومی جامعه و شهروندان آن توان کافی را در اختیار ندارند باید بیش از جست و جو برای جذب مخاطب بیشتر ماهیت و کارویژه روزنامه 8204 های حرفه 8204 ای و مدرن خویش را تغییری بنیادین داده که این ابتدا نیازمند حمایت سیاسی و مالی صادقانه و فعالانه نهاد حاکمیت و بخش دولت از صدای پویای رسانه 8204 های اثرگذار جامعه مدنی حمایت ویژه جامعه مدنی و دانشگاهی از طریق ظرفیت 8204 سازی اجتماعی تدریجی و نهادینه 8204 سازی فرهنگی تعامل مشارکتی شهروندان جهت تلاش عمومی برای تغییر رویه 8204 ها و سازوکارهای سنتی خواهد بود و آنگاه پذیرش نقش جدید رسانه 8204 های مکتوب توسط سه ضلع دولت مردم و رسانه 8204 ها قابل دستیابی خواهد بود از جمله رویکردهای نوینی که مورد بازتعریف مفهومی و بازتولید ساختاری و فرآیندی قرار گرفته است و می 8204 تواند به عنوان کارویژه رسانه 8204 ها در عصر تسلط شبکه 8204 های اجتماعی مورد استفاده 8204 8204 گیرد در گزاره 8204 های ذیل قابل بیان خواهد بود ر 8204 8204 8204 8204 8204 وزنامه در اصل گفتمان ساز و منبع و مرجع تولید فکر است نه صرفا ابزار انتقال پیام امروز روزنامه 8204 ها باید از سطح اطلاع رسانی و بیان تحلیل خرد و کلان فراتر رفته و به گفتمان 8204 سازی و راهبری جریانات فکری نواندیشانه بپردازند در این نگاه روزنامه دیگر ابزار نیست بلکه خود سازنده و خالق و مرجع فکری است در این جایگاه روزنامه 8204 های فکری مرجع شهروندان به جای خوانندگی روزمره به 171 رجوع روشنفکرانه و محوری به روزنامه 187 روی می 8204 آورند در رویکرد مدرن روزنامه 8204 ای جهانی مانند وال استریت ژورنال یا نشریه بسیار معتبری همچون تایم بی اغراق به عنوان مرجع تولید افکار نوین جهانی در حوزه 8204 های گوناگون امروزه گفتمان ساز شده 8204 اند و برخی از ذی نفوذان جهان سیاست 8204 ها و برنامه 8204 های خود را از لابه لای صفحات این رسانه 8204 های مکتوب انتخاب کرده بر می 8204 گزینند و اجرا می 8204 کنند روزنامه مدرن همان حوزه عمومی مردم و روشنفکران است چه در فضای مجازی و یا در اوراق کاغذی گزاره 8204 ای وجود داد که تاکید دارد که حقایق در قلب مردم و دمکراسی و روزانه بر زبان آن 8204 ها جاری می 8204 شود این یک حقیقت است که آغاز هر تحولی از بطن جامعه صورت می 8204 گیرد و استراتژی از بالا به پایین کمتر نتیجه می 8204 دهد اینگونه است که نه یک سیاستمدار درستکار به تنهایی در 171 قدرت 187 کاری از پیش نمی 8204 برد و نه انسان 8204 های منتقد و آگاه نیز جداگانه هیچ توان و اراده 8204 ای برای ایجاد تغییر در اختیار نخواهند داشت درست اینجاست که روزنامه 8204 های حرفه 8204 ای می 8204 توانند به مثابه پلی واحد میان شهروندان روشنفکران و سیاستمداران عمل کرده و خواست مشترک یکدیگر را نه در ذهن بلکه در واقعیت مکتوب که اکنون به فضای مجازی انتقال یافته تحقق بخشند این همان چیزی است که جامعه شناس شهیر 171 یورگن هابرماس 187 نیز بر آن تاکید دارد بنابراین 171 روزنامه مدرن 187 می 8204 بایست در جایگاهی بایستد که هم 171 تولید فکر 187 کند و هم با ساخت حوزه عمومی بصورت مکتوب و مجازی همه شهروندان و را در صفحات کاغذی و مجازی روزنامه گرد هم آورده و به هم اندیشی انتقادی چاره اندیشی راهبردی و نهایتا عملگرایی نوآورانه و نتیجه بخش تشویق کند روزنامه مدرن مرجع تخصصی و میراث پایدار و مستند تکامل و تحول افکار اخبار و اعمال یک ملت در طول تاریخ است روزنامه 8204 های مدرن غیر از خبررسانی و تحلیل مسائل گوناگون کارکردهای دیگری هم به خوبی دارند که لازم است بر آن بیشتر تاکید شود لذا بصورت کوتاه می 8204 توان به دو گزاره ذیل صرفا جهت نمونه اشاره نمود الف مستندسازی سیستماتیک تاریخ اخبار دولت و مردم و نگاهداشت آن به عنوان 171 میراث جاودانه تکامل همه جانبه 187 کشور ب تخصصی گرایی در حوزه 8204 های گسترده موجود و نمایش نوآوری 8204 ها چالش 8204 ها و برای هر دسته از مخاطبان به صورت روزانه و روزآمد روزنامه 8204 ها 171 حوزه عمومی مجازی 187 تجربه اروپایی ایالات متحده و شمال اروپا را می 8204 توان به عنوان مرکزیت علمی و زیرساخت اصلی تکنولوژی 8204 های مدرن شبکه 8204 های اجتماعی امروز جهان در نظر گرفت اما روزنامه 8204 های مدرن مکتوب در کشورهای توسعه یافته با شاخص انسانی بسیار بالا نه تنها مخاطبان شان کم تعداد نشده 8204 اند بلکه گزارش شده که بعد از غلبه و گسترش شبکه 8204 های اجتماعی حتی اگر بر تعداد مخاطبان شان افزوده نشده باشد که البته شده حداقل کمتر از وضع قبلی آن نگردیده است حال چرا اینگونه است علت آنجاست که روزنامه 8204 ها در این کشورها سال 8204 ها از شبکه 8204 های اجتماعی از منظر جامعیت اعتبار و روزآمدی جلوتر 8204 اند در واقع آن 8204 ها منبع تغذیه شبکه 8204 های مجازی هستند و در یک کلام آن 8204 ها بواقع حوزه عمومی مردم اسکاندیناوی هستند حتی اکنون در هلند سوییس و دانمارک نیز فقط شکل دریافت روزنامه 8204 ها توسط شهروندان تغییر یافته و آن 8204 ها روزانه فعالیت مستمر و اثربخش خود را در حوزه عمومی با به اشتراک گذاری همان روزنامه 8204 ها و نشریات معتبر مکتوب در شبکه 8204 های مجازی زنده نگاه می 8204 دارند روزنامه و راهکارهایی برای رقابت با شبکه اجتماعی همانگونه که در بالا به تجربه جوامع توسعه یافته اشاره کردیم باید رقابتی متوازن منطقی و متناسب برای استفاده منصفانه و بهره ورانه از روزنامه 8204 های مدرن در دنیای آشفته امروز و شبکه 8204 های اجتماعی بطور همزمان ایجاد نمایم موارد زیر می 8204 تواند بیشتر از قبل مورد تمرکز روزنامه نگاری حرفه 8204 ای قرار گیرد اتخاذ سیاست 8204 های راهبردی همچون ارائه 8204 ی همزمان راهکار دهی در کنار انتقادگرایی 160 سیاست گرایی در کنار علم محوری استانداردسازی فنی شکلی و بومی 8204 سازی کیفی و روزانه محتوایی چهره 8204 سازی به جای الگوبرداری تکراری برای مشارکت بخشی به مشارکت منتقدان خاموش و جلب توجهات مردم به چهره 8204 ها و سخنان جدی ایشان و نهایتا دعوت آنها به حضور در حوزه عمومی مجازی 6 روزنامه 8204 های مدرن شبکه 8204 های اجتماعی و یک پیشنهاد این 8204 ها گزیده 8204 ای از راهبردها الگوها شاخص 8204 ها و رویکردهای استاندارد جهانی است که امروزه روزنامه 8204 ها را در زمانه حاکمیت شبکه 8204 های مجازی از اطلاع رسانی صرف به تولید فکر جریان 8204 سازی 171 ساخت حوزه عمومی مجازی 187 و مهم 8204 تر از همه انتقال منابع فکری و گفتمانی روزنامه به فضای مجازی عمومی جدید هدایت می 8204 کند روزنامه 8204 های مجازی مدرن به مثابه 171 حوزه 8204 های عمومی جدید 187 در آن مردم شهروندان روشنفکران و سیاستمداران در تعامل مشترک با یکدیگر تمرین گفتگو دمکراسی همفکری و همگرایی تشویق می 8204 نمایند نقش شبکه 8204 های اجتماعی نیز به عنوان ابزار جدید ارائه پیام روزنامه ها سرعت بخشی به روند انتقال گسترده و متنوع اطلاعات در حوزه عمومی مجازی جذابیت 8204 سازی بصری تنوع بخشی به انواع مدل 8204 های ارائه محتوا و سهولت دسترسی و کیفیت بالای محتوای مورد اشتراک می 8204 باشد در چنین بستری که در آن بواسطه همکاری شبکه 8204 های اجتماعی ابزار و روزنامه ها منبع و با مشارکت همه آحاد جامعه در فضای مجازی حوزه عمومی خلاق و فعال شکل می 8204 گیرد می 8204 توان انتظار داشت که جمعیت خوانندگان عادی در میان مدت برابر با جمعیت خوانندگان حرفه 8204 ای شود امروزه می 8204 توان چشم 8204 انداز بالا را در قضاوتی منصفانه و غیر ارزشی در سیاستگذاری 8204 های راهبردی و سیر تکامل شکلی و محتوایی عملکرد روزنامه هایی مانند بهار آرمان اعتماد و از ابتدا تا اکنون مطابق با استانداردهای جهانی و مقایسه تطبیقی آن با شاخص 8204 های نوین روزنامه نگاری حرفه 8204 ای مشاهده نمود در آخر نیز باید عنوان نمود که منظور از تیتر این یادداشت پیشنهاد نویسنده به همراهی هرچه بیشتر اقشار محترم جامعه با خوانندگان حرفه 8204 ای روزنامه 8204 های مدرن و حرفه 8204 ای حتی در فضای شبکه 8204 های مجازی سایت روزنامه 8204 های مدرن به عنوان 171 حوزه 8204 های عمومی جدید 187 در فضای شبکه 8204 های مجازی می 8204 باشد خبر

چرا دیگر کسی روزنامه نمی خواند ۱۰۰ خبر

انفجار در خودروی یکی از سران حماس

(دی ۱۳۹۶)

خبر در لبنان خودروی یکی از سران حماس به وسیله بمبی که به آن متصل بود منفجر شد

در لبنان خودروی یکی از سران حماس به وسیله بمبی که به آن متصل بود منفجر شد خبر

انفجار در خودروی یکی از سران حماس ۱۰۰ خبر

شروط ترامپ برای برجام پذیرفته نخواهد شد

(دی ۱۳۹۶)

خبر حسن یهشتی پور در گفت وگویی با دیپلماسی ایرانی معتقد است که اساسا این شروط می تواند اوج بهانه جویی های رئیس جمهوری آمریکا و در عین حال نهایت و نماد تمامی تلاش های یک ساله اخیر او در تقابل با برجام باشد با نگاهی کلی به این شرایط به خوبی روشن است که بخشی از آن یا توان اجرایی شدن را ندارند و یا این که محلی از طرح و مذاکره ندارند

حسن یهشتی پور در گفت وگویی با دیپلماسی ایرانی معتقد است که اساسا این شروط می تواند اوج بهانه جویی های رئیس جمهوری آمریکا و در عین حال نهایت و نماد تمامی تلاش های یک ساله اخیر او در تقابل با برجام باشد با نگاهی کلی به این شرایط به خوبی روشن است که بخشی از آن یا توان اجرایی شدن را ندارند و یا این که محلی از طرح و مذاکره ندارند خبر

شروط ترامپ برای برجام پذیرفته نخواهد شد ۱۰۰ خبر

مقامات ایران اعلام کردند 25 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند

(دی ۱۳۹۶)

خبر مقامات ایران اعلام کردند در جریان اعتراضات روزهای گذشته در ایران 25 نفر کشته و حدود 450 نفر بازداشت شده بودند

مقامات ایران اعلام کردند در جریان اعتراضات روزهای گذشته در ایران 25 نفر کشته و حدود 450 نفر بازداشت شده بودند خبر

مقامات ایران اعلام کردند 25 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند ۱۰۰ خبر

بیش از ۱۲میلیون قوطی شیرخشک‌ مسموم فرانسوی باید جمع‌آوری شود

(دی ۱۳۹۶)

خبر براثر آلودگی شیرخشک های شرکت فرانسوی لاکتالیز به باکتری سالمونلا و شکایت خانواده های نوزادان مصرف کننده آن قرار است بیش از میلیون قوطی شیرخشک های این شرکت در کشور جهان جمع آوری شود

براثر آلودگی شیرخشک های شرکت فرانسوی لاکتالیز به باکتری سالمونلا و شکایت خانواده های نوزادان مصرف کننده آن قرار است بیش از میلیون قوطی شیرخشک های این شرکت در کشور جهان جمع آوری شود خبر

بیش از میلیون قوطی شیرخشک مسموم فرانسوی باید جمع آوری شود ۱۰۰ خبر

پرداخت یارانه به ۴۲ میلیون نفر در سال ۹۷

(دی ۱۳۹۶)

خبر مهرداد لاهوتی در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع هدفمندی یارانه 8204 ها در بودجه 97 گفت 37 هزار میلیارد تومان به اجرای هدفمندی یارانه 8204 ها اختصاص خواهد یافت که 23 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار اختصاص می 8204 یابد و 7 هزار میلیارد تومان نیز به 8204 طور خاص برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هزینه می 8204 شود به 8204 گفته لاهوتی اقشاری که مشمول دریافت یارانه نقدی می 8204 شوند عبارتند از مددجویان کمیته امداد 4 میلیون و 800 هزار نفر افراد تحت پوشش بهزیستی 3 میلیون و 600 هزار نفر افراد ساکن دهستان 8204 ها 8 میلیون نفر بیماری 8204 های خاص یک میلیون نفر عشایر یک میلیون نفر ایثارگران یک میلیون و 750 هزار نفر بازنشستگان 4 میلیون و 800 هزار نفر و 11 میلیون نفر از اقشار نیازمند کشور عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت بر این اساس 3700 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه 8204 ها در بخش بهداشت و درمان و 3300 میلیارد تومان دیگر نیز برای یارانه نان و گندم هزینه خواهد شد بر این اساس در صورت تصویب نهایی این تبصره در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان یارانه نقدی حدود 33 میلیون نفر در سال آینده حذف خواهد شد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع هدفمندی یارانه 8204 ها در بودجه 97 گفت 37 هزار میلیارد تومان به اجرای هدفمندی یارانه 8204 ها اختصاص خواهد یافت که 23 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات برای پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار اختصاص می 8204 یابد و 7 هزار میلیارد تومان نیز به 8204 طور خاص برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هزینه می 8204 شود به 8204 گفته لاهوتی اقشاری که مشمول دریافت یارانه نقدی می 8204 شوند عبارتند از مددجویان کمیته امداد 4 میلیون و 800 هزار نفر افراد تحت پوشش بهزیستی 3 میلیون و 600 هزار نفر افراد ساکن دهستان 8204 ها 8 میلیون نفر بیماری 8204 های خاص یک میلیون نفر عشایر یک میلیون نفر ایثارگران یک میلیون و 750 هزار نفر بازنشستگان 4 میلیون و 800 هزار نفر و 11 میلیون نفر از اقشار نیازمند کشور عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت بر این اساس 3700 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه 8204 ها در بخش بهداشت و درمان و 3300 میلیارد تومان دیگر نیز برای یارانه نان و گندم هزینه خواهد شد بر این اساس در صورت تصویب نهایی این تبصره در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان یارانه نقدی حدود 33 میلیون نفر در سال آینده حذف خواهد شد خبر

پرداخت یارانه به میلیون نفر در سال ۱۰۰ خبر

ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی

(دی ۱۳۹۶)

خبر به گزارش ایسنا فرهاد احتشام 8204 زاد امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت واردات خودرو در ماه های اخیر اظهار کرد در مرداد و اسفند ماه سال گذشته تقاضا برای خودرو وجود داشت اما میزان تقاضا در خرداد ماه سال با افزایش همراه شد و به حداکثر میزان خود رسید وی ادامه داد در دی ماه سال گذشته به از غیر نمایندگی ها دیگر مراکز اجازه واردات خودرو را نداشتند و این امر موجب نابسامانی در موضوع واردات و نیز افزایش آن شد پس از آن ثبت سفارش برای نمایندگی ها در تیرماه ممنوع شد و هزار و دستگاه خودرو در انبارها ماند و مشکلات بسیاری را برای واردکنندگان ایجاد کرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد در دی 8204 ماه پارسال ابلاغیه ساماندهی ارز توسط معاون اول رئیس جمهور مطرح شد و در آنجا تصمیم 8204 گیری در مورد واردات خودرو به وزارت صنعت تنفیذ شد و وزارت صنعت تصمیم گرفت تا اجازه واردات خودرو را از نمایندگان غیررسمی سلب کند احتشام زاد اظهار کرد پس از این اقدام بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو تعطیل شدند و پیگیری های بسیاری از طرف ما به عنوان بخش خصوصی صورت گرفت در نهایت در دی ماه سال جاری به جایگاه سال گذشته رسیدیم با این شرایط که ضوابط واردات خودرو تغییر کرد و قفلی بر واردات زده شد بنابراین نمایندگان غیررسمی واردکننده 8204 های خودرو به 8204 عنوان آخرین فرصت از درصد توان خود برای ثبت سفارش خودرو استفاده کردند پس 8204 از آن وزارت صنعت با آمار افزایش ثبت سفارش واردات خودرو روبرو شد و پس از آن اعلام کرد که ثبت سفارش حتی برای نمایندگان رسمی هم ممنوع است رییس انجمن واردکنندگان درباره واردات هشت ماهه توضیح داد هزار دستگاه خودرو در این مدت به کشور وارد شد که بیش از دستگاه مربوط به خودرو سازان و مجوزهای خاص بوده است در این بین سهم بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی تنها پنج درصد از بازار است این تصمیمات موجب شد که در خودروهای بنزینی و در خودروهای هیبریدی درصد افزایش قیمت و بازار سیاه ایجاد شود به گفته وی به طور متوسط میلیون تومان قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت احتشام زاد با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش گفت در این مدت دستگاه خودرو بدون رعایت ضوابط از گمرک ترخیص شد واردات خودرو های هیبریدی قبلا معافیت واردات داشتند اما در حال حاضر گران 8204 تر شده اند و جذابیت خود را در بازار از دست داده است سرمایه گذاران خارجی که در بخش خودرو در حال رایزنی با آنها بودیم اعلام نارضایتی کردند و گفتند در کشور شما شبانه قوانین تغییر می کند به همین دلیل از ادامه همکاری منصرف شدند

به گزارش ایسنا فرهاد احتشام 8204 زاد امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت واردات خودرو در ماه های اخیر اظهار کرد در مرداد و اسفند ماه سال گذشته تقاضا برای خودرو وجود داشت اما میزان تقاضا در خرداد ماه سال با افزایش همراه شد و به حداکثر میزان خود رسید وی ادامه داد در دی ماه سال گذشته به از غیر نمایندگی ها دیگر مراکز اجازه واردات خودرو را نداشتند و این امر موجب نابسامانی در موضوع واردات و نیز افزایش آن شد پس از آن ثبت سفارش برای نمایندگی ها در تیرماه ممنوع شد و هزار و دستگاه خودرو در انبارها ماند و مشکلات بسیاری را برای واردکنندگان ایجاد کرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد در دی 8204 ماه پارسال ابلاغیه ساماندهی ارز توسط معاون اول رئیس جمهور مطرح شد و در آنجا تصمیم 8204 گیری در مورد واردات خودرو به وزارت صنعت تنفیذ شد و وزارت صنعت تصمیم گرفت تا اجازه واردات خودرو را از نمایندگان غیررسمی سلب کند احتشام زاد اظهار کرد پس از این اقدام بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو تعطیل شدند و پیگیری های بسیاری از طرف ما به عنوان بخش خصوصی صورت گرفت در نهایت در دی ماه سال جاری به جایگاه سال گذشته رسیدیم با این شرایط که ضوابط واردات خودرو تغییر کرد و قفلی بر واردات زده شد بنابراین نمایندگان غیررسمی واردکننده 8204 های خودرو به 8204 عنوان آخرین فرصت از درصد توان خود برای ثبت سفارش خودرو استفاده کردند پس 8204 از آن وزارت صنعت با آمار افزایش ثبت سفارش واردات خودرو روبرو شد و پس از آن اعلام کرد که ثبت سفارش حتی برای نمایندگان رسمی هم ممنوع است رییس انجمن واردکنندگان درباره واردات هشت ماهه توضیح داد هزار دستگاه خودرو در این مدت به کشور وارد شد که بیش از دستگاه مربوط به خودرو سازان و مجوزهای خاص بوده است در این بین سهم بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی تنها پنج درصد از بازار است این تصمیمات موجب شد که در خودروهای بنزینی و در خودروهای هیبریدی درصد افزایش قیمت و بازار سیاه ایجاد شود به گفته وی به طور متوسط میلیون تومان قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافت احتشام زاد با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش گفت در این مدت دستگاه خودرو بدون رعایت ضوابط از گمرک ترخیص شد واردات خودرو های هیبریدی قبلا معافیت واردات داشتند اما در حال حاضر گران 8204 تر شده اند و جذابیت خود را در بازار از دست داده است سرمایه گذاران خارجی که در بخش خودرو در حال رایزنی با آنها بودیم اعلام نارضایتی کردند و گفتند در کشور شما شبانه قوانین تغییر می کند به همین دلیل از ادامه همکاری منصرف شدند خبر

ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی ۱۰۰ خبر

نامهربانی بانک های داخلی با حوزه سلامت

(دی ۱۳۹۶)

خبر وزیر بهداشت گفت بانک های داخلی با ما نامهربان هستند اما خارجی ها تسهیلاتی را فراهم می کنند که به نظر می رسد بخش خصوصی بتواند از آنها استفاده کند

وزیر بهداشت گفت بانک های داخلی با ما نامهربان هستند اما خارجی ها تسهیلاتی را فراهم می کنند که به نظر می رسد بخش خصوصی بتواند از آنها استفاده کند خبر

نامهربانی بانک های داخلی با حوزه سلامت ۱۰۰ خبر

ماکرون درگفتگوی تلفنی با نتانیاهو بر ضرورت حفظ و پایبندی به "برجام" تأکید کرد

(دی ۱۳۹۶)

خبر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت حفظ توافق اتمی با ایران و احترام و پایبندی تمامی طرف ها به تعهدات خود در این توافق تأکید کرد در این گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو در پیروی از خواست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر بازبینی و اصلاح توافق اتمی تأکید کرده است

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت حفظ توافق اتمی با ایران و احترام و پایبندی تمامی طرف ها به تعهدات خود در این توافق تأکید کرد در این گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو در پیروی از خواست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر بازبینی و اصلاح توافق اتمی تأکید کرده است خبر

ماکرون درگفتگوی تلفنی با نتانیاهو بر ضرورت حفظ و پایبندی به برجام تأکید کرد ۱۰۰ خبر

درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شد

(دی ۱۳۹۶)

خبر درآمد شرکت های دانش بنیان در گزارش ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است

درآمد شرکت های دانش بنیان در گزارش ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است خبر

درآمد شرکت های دانش بنیان اعلام شد ۱۰۰ خبر

پرداخت یارانه به 42 میلیون نفر در سال 97

(دی ۱۳۹۶)

خبر عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس مصوبه صبح امروز کمیسیون تلفیق سال آینده میلیون نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس مصوبه صبح امروز کمیسیون تلفیق سال آینده میلیون نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد خبر

پرداخت یارانه به 42 میلیون نفر در سال 97 ۱۰۰ خبر

با این خودرو کلاس A مرسدس دوستانه صحبت کنید +عکس

(دی ۱۳۹۶)

خبر مرسدس آخرین نسخه سامانه اطلاعات و سرگرمی کلاس A خود را در نمایشگاه مصرف کنندگان الکتریکی در معرض دید عموم قرار داده است سامانه ای جدیدی که قابلیت آموزش و یادگیری دارد و کاربران قادرند مانند یک دوست با آن صحبت کرده و ارتباط برقرار کنند

مرسدس آخرین نسخه سامانه اطلاعات و سرگرمی کلاس A خود را در نمایشگاه مصرف کنندگان الکتریکی در معرض دید عموم قرار داده است سامانه ای جدیدی که قابلیت آموزش و یادگیری دارد و کاربران قادرند مانند یک دوست با آن صحبت کرده و ارتباط برقرار کنند خبر

با این خودرو کلاس A مرسدس دوستانه صحبت کنید عکس ۱۰۰ خبر

پروژه" کورتژ" انقلاب در صنعت خودرو روسیه

(دی ۱۳۹۶)

خبر در پایان سال 2017 دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه اعلام کرد روز به روز شاهد خودروهای جدید روسی در پارکینگ ریاست جمهوری خواهیم بود

در پایان سال 2017 دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه اعلام کرد روز به روز شاهد خودروهای جدید روسی در پارکینگ ریاست جمهوری خواهیم بود خبر

پروژه کورتژ انقلاب در صنعت خودرو روسیه ۱۰۰ خبر

ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی

(دی ۱۳۹۶)

خبر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی و و افزایش میلیون تومانی متوسط قیمت آنها خبر داد و اعلام کرد قیمت خودروهای وارداتی بنزینی درصد و قیمت خودروهای هیبریدی درصد افزایش یافته است این درحالی است که سهم بخش خصوصی از بازار واردات خودرو فقط پنج درصد است

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی و و افزایش میلیون تومانی متوسط قیمت آنها خبر داد و اعلام کرد قیمت خودروهای وارداتی بنزینی درصد و قیمت خودروهای هیبریدی درصد افزایش یافته است این درحالی است که سهم بخش خصوصی از بازار واردات خودرو فقط پنج درصد است خبر

ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی ۱۰۰ خبر

اروپا سناریوی خشم آشیل را در قبال برجام دنبال می کند

(دی ۱۳۹۶)

خبر مهدی مطهرنیا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام سناریوی 34 خشم آشیل 34 را دنبال می کند از یک سو بر آن است که از درگیری بین آشیل و آگاممنون بر سر بریسئیس جلوگیری کند و از سوی دیگر این نقش را در ارتباط با مذاکرات در باب پرونده های دیگر گسترش بخشد

مهدی مطهرنیا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام سناریوی 34 خشم آشیل 34 را دنبال می کند از یک سو بر آن است که از درگیری بین آشیل و آگاممنون بر سر بریسئیس جلوگیری کند و از سوی دیگر این نقش را در ارتباط با مذاکرات در باب پرونده های دیگر گسترش بخشد خبر

اروپا سناریوی خشم آشیل را در قبال برجام دنبال می کند ۱۰۰ خبر

نظامی ترکیه در جنوب شرقی این کشور کشته شد

(دی ۱۳۹۶)

خبر یک نظامی ترکیه در شهر چوکورجه از استان حکاری در جریان پرتاب راکت از خاک عراق مجروح شد و جان باخت

یک نظامی ترکیه در شهر چوکورجه از استان حکاری در جریان پرتاب راکت از خاک عراق مجروح شد و جان باخت خبر

نظامی ترکیه در جنوب شرقی این کشور کشته شد ۱۰۰ خبر

علت فوت بازداشتی چالوس سكته اعلام شد

(دی ۱۳۹۶)

خبر به گزارش میزان سرهنگ عبدالله منتظری در تشریح علت مرگ فردی که به اتهام تیراندازی در منطقه مرزن آباد برابر دستور قضائی در بازداشت به سر می 8204 برد گفت این فرد روز پنج شنبه گذشته بنا به احضاریه دادگاه خود را به دستگاه قضایی معرفی و پس از صدور حکم بازداشت موقت و قرار وثیقه تحویل بازداشتگاه پلیس شد وی افزود نامبرده صبح روز شنبه دی ماه در بازداشتگاه جان باخت که برابر نظریه پزشکی قانونی علت فوت این فرد ایست قلبی اعلام شد منتظری در خصوص برخی خبر 8204 ها منتشر شده در فضای مجازی ضمن تکذیب هرگونه خبری مبنی بر اینکه متهم در حوادث اخیر بازداشت شده گفت این فرد هیچگونه ارتباطی با وقایع اخیر نداشته است

به گزارش میزان سرهنگ عبدالله منتظری در تشریح علت مرگ فردی که به اتهام تیراندازی در منطقه مرزن آباد برابر دستور قضائی در بازداشت به سر می 8204 برد گفت این فرد روز پنج شنبه گذشته بنا به احضاریه دادگاه خود را به دستگاه قضایی معرفی و پس از صدور حکم بازداشت موقت و قرار وثیقه تحویل بازداشتگاه پلیس شد وی افزود نامبرده صبح روز شنبه دی ماه در بازداشتگاه جان باخت که برابر نظریه پزشکی قانونی علت فوت این فرد ایست قلبی اعلام شد منتظری در خصوص برخی خبر 8204 ها منتشر شده در فضای مجازی ضمن تکذیب هرگونه خبری مبنی بر اینکه متهم در حوادث اخیر بازداشت شده گفت این فرد هیچگونه ارتباطی با وقایع اخیر نداشته است خبر

علت فوت بازداشتی چالوس س ته اعلام شد ۱۰۰ خبر

نفت‌کش ایرانی سانحه دیده در دریای چین غرق شد

(دی ۱۳۹۶)

خبر خبر گزاری رسمی چین نو روز یکشنبه ژانویه اعلام کرد که نفت کش ایرانی سانحه دیده در دریای چین پس از روز حریق کاملا غرق شد خدمه دیگر این کشتی همراه با غرق شدن آن به اعماق دریای چین فرو رفتند تصاویر و فیلم های ارسال شده از شانگهای نشان می دهد که هیچ سطحی از کشتی روی آب باقی نمانده و تنها دود و آتش از بازمانده سانچی قابل مشاهده است

خبر گزاری رسمی چین نو روز یکشنبه ژانویه اعلام کرد که نفت کش ایرانی سانحه دیده در دریای چین پس از روز حریق کاملا غرق شد خدمه دیگر این کشتی همراه با غرق شدن آن به اعماق دریای چین فرو رفتند تصاویر و فیلم های ارسال شده از شانگهای نشان می دهد که هیچ سطحی از کشتی روی آب باقی نمانده و تنها دود و آتش از بازمانده سانچی قابل مشاهده است خبر

نفت کش ایرانی سانحه دیده در دریای چین غرق شد ۱۰۰ خبر

قطعه ای از یک موشک چینی نزدیک خانه مسکونی سقوط کرد+ ویدیو

(دی ۱۳۹۶)

خبر یک تکه از موشکی که دو ماهواره را به فضا منتقل می کرد در نزدیکی محل مسکونی سقوط کرد و منفجر شد

یک تکه از موشکی که دو ماهواره را به فضا منتقل می کرد در نزدیکی محل مسکونی سقوط کرد و منفجر شد خبر

قطعه ای از یک موشک چینی نزدیک خانه مسکونی سقوط کرد ویدیو ۱۰۰ خبر

حساب توییتری سردبیر اشپیگل به سود اردوغان هک شد

(دی ۱۳۹۶)

خبر حساب کاربری سردبیر مجله آلمانی اشپیگل در توییتر به مدت دو ساعت از کنترل او خارج شد در پیامی که هکرها بالای این کانال پین کرده بودند از خبررسانی اشپیگل درباره رجب طیب اردوغان در ماه های اخیر عذرخواهی شده بود شامگاه شنبه ژانویه دی zwnj ماه تازه zwnj ترین پست حساب کاربری سردبیر نشریه quot اشپیگل quot آلمان پستی بود با مضمون عذرخواهی از نحوه خبررسانی درباره ترکیه این پست به مدت دو ساعت بالای کانال کلاوس برینک zwnj بویمر پین شده بود به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید توییت مزبور تصویری از پرچم ترکیه به همراه عکس رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بود به همراه متنی کوتاه به خط ترکی که ترجمه zwnj ی آن حدودا این zwnj گونه بود laquo به zwnj خاطر اخبار بدی که تا کنون درباره ترکیه و رجب طیب اردوغان تنظیم و منتشر کرده zwnj ایم عذر می zwnj خواهیم raquo در ساعت دقیقه بامداد یکشنبه حساب توییتری مجله اشپیگل توییت کرد که quot حساب کاربری سردبیر کلاوس برینک zwnj بویمر هک شده است تازه zwnj ترین پست و عکس هدر را او منتشر نکرده در حال پیگیری هستیم quot نیم ساعت بعد هم توییت شد laquo ما حساب کاربری را پاکسازی کردیم و کنترل آن را به دست گرفتیم ممنون از تذکرهای بی zwnj شمار و شب خوش raquo هنوز مشخص نیست چه شخص یا گروهی دست به این اقدام زده است

حساب کاربری سردبیر مجله آلمانی اشپیگل در توییتر به مدت دو ساعت از کنترل او خارج شد در پیامی که هکرها بالای این کانال پین کرده بودند از خبررسانی اشپیگل درباره رجب طیب اردوغان در ماه های اخیر عذرخواهی شده بود شامگاه شنبه ژانویه دی zwnj ماه تازه zwnj ترین پست حساب کاربری سردبیر نشریه quot اشپیگل quot آلمان پستی بود با مضمون عذرخواهی از نحوه خبررسانی درباره ترکیه این پست به مدت دو ساعت بالای کانال کلاوس برینک zwnj بویمر پین شده بود به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید توییت مزبور تصویری از پرچم ترکیه به همراه عکس رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بود به همراه متنی کوتاه به خط ترکی که ترجمه zwnj ی آن حدودا این zwnj گونه بود laquo به zwnj خاطر اخبار بدی که تا کنون درباره ترکیه و رجب طیب اردوغان تنظیم و منتشر کرده zwnj ایم عذر می zwnj خواهیم raquo در ساعت دقیقه بامداد یکشنبه حساب توییتری مجله اشپیگل توییت کرد که quot حساب کاربری سردبیر کلاوس برینک zwnj بویمر هک شده است تازه zwnj ترین پست و عکس هدر را او منتشر نکرده در حال پیگیری هستیم quot نیم ساعت بعد هم توییت شد laquo ما حساب کاربری را پاکسازی کردیم و کنترل آن را به دست گرفتیم ممنون از تذکرهای بی zwnj شمار و شب خوش raquo هنوز مشخص نیست چه شخص یا گروهی دست به این اقدام زده است خبر

حساب توییتری سردبیر اشپیگل به سود اردوغان هک شد ۱۰۰ خبر