استقبال شگفت‌انگیز از پیش‌فروش خودرو!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر گروه اقتصادی در حالی که امروز سایپا از ساعت صبح پیش 8204 فروش اینترنتی دو مدل پراید را آغاز کرده بود تنها دقیقه پس از آغاز فروش ظرفیت پیش 8204 فروش این دو مدل خودرو در شهر 8204 هایی مانند تهران اصفهان و شیراز به پایان رسیده است همچنین ایران 8204 خودرو و سایپا که اعلام کرده بودند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن عرضه خواهند کرد اما قیمت 8204 اعلام شده بالاتر از نرخ 8204 بازار ابتدای بهمن بوده و نزدیک به قیمت فعلی بازار خودرو است آغاز فروش فوی خودرو با قیمت 8204 های نزدیک به بازار امروز شرکت ایران خودرو قیمت پژو 206 تیپ 2 را در فروش فوری 72 میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو در 7 بهمن ماه در بازار آزاد 61 میلیون و 300 هزار تومان و در اول بهمن ماه 60 میلیون و 500 هزار تومان بوده است 171 فارس 187 نوشت همچنین قیمت پژو 206 مدل V8 در فروش امروز ایران خودرو 85 5 میلیون تومان اعلام شده در حالی که این خودرو در 7 بهمن ماه با قیمت 73 5 میلیون تومان و در اول بهمن ماه با قیمت 72 5 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است در مورد پژو 207 دنده دستی نیز باید به قیمت 8204 گذاری 94 5 میلیون تومانی ایران خودرو در فروش فوری امروز اشاره کنیم در حالی که این خودرو در 7 بهمن ماه با قیمت 91 5 میلیون تومان در بازار معامله شده است قیمت پژو 405 مدل GLX را 72 میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو 7 بهمن ماه در بازار 58 5 میلیون تومان بوده است قیمت فروش فوری پژو پارس سال را 81 میلیون تومان اعلام شده در حالی که قیمت این خودرو در 7 بهمن ماه معادل 72 میلیون تومان و در اول بهمن ماه 71 5 میلیون تومان بوده است 160 پژو پارس LX نیز امروز با قیمت 94 5 میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه شده در حالی که قیمت این خودرو در هفته اول بهمن ماه 82 میلیون تومان در بازار بوده است در مورد سمند LX نیز باید به قیمت 8204 گذاری 75 میلیون و 600 هزار تومانی این خودرو در فروش فوری امروز ایران خودرو دیده شد 160 رانا ال 8204 ایکس نیز امروز با قیمت 74 میلیون و 700 هزار تومان از سوی ایران خودرو عرضه شده که قیمت این خودرو نیز در هفته اول بهمن ماه در بازار 62 میلیون تومان بوده است قیمت 8204 گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری امروز طوری صورت گرفته که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است بر این اساس قیمت تیبا SX امروز از سوی سایپا 40 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه با قیمت 40 میلیون و 660 هزار تومان در بازار معامله شده است سایپا 131 نیز امروز از سوی سایپا 37 میلیون تومان قیمت گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن ماه است قیمت سایپا 151 نیز در فروش فوری امروز سایپا 37 میلیون تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار 37 میلیون و 900 هزار تومان بوده است در مورد ساینا هم باید به قیمت 8204 گذاری 47 میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری امروز سایپا اشاره کنیم و بگوییم که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار 45 5 میلیون تومان معامله شده است هر چند قرار بود در فروش فوری امروز محصولات سایپا کوئیک نیز عرضه شود اما نام این خودرو در فروش امروز سایپا وجود ندارد سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز می 8204 گوید قیمت 8204 گذاری خودروها در فروش فوری امروز سایپا و ایران خودرو بر اساس قیمت امروز بازار صورت گرفته و علی 8204 رغم اعلام قبلی بر مبنای حاشیه 8204 بازار دهه اول بهمن ماه اتفاق نیفتاده است وی معتقد است نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان باعث شده تا قیمت 8204 گذاری بر مبنای دلخواه توسط آنها صورت گیرد و قیمت 8204 های بالایی برای فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز تعیین شود

گروه اقتصادی در حالی که امروز سایپا از ساعت صبح پیش 8204 فروش اینترنتی دو مدل پراید را آغاز کرده بود تنها دقیقه پس از آغاز فروش ظرفیت پیش 8204 فروش این دو مدل خودرو در شهر 8204 هایی مانند تهران اصفهان و شیراز به پایان رسیده است همچنین ایران 8204 خودرو و سایپا که اعلام کرده بودند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار هفته اول بهمن عرضه خواهند کرد اما قیمت 8204 اعلام شده بالاتر از نرخ 8204 بازار ابتدای بهمن بوده و نزدیک به قیمت فعلی بازار خودرو است آغاز فروش فوی خودرو با قیمت 8204 های نزدیک به بازار امروز شرکت ایران خودرو قیمت پژو 206 تیپ 2 را در فروش فوری 72 میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو در 7 بهمن ماه در بازار آزاد 61 میلیون و 300 هزار تومان و در اول بهمن ماه 60 میلیون و 500 هزار تومان بوده است 171 فارس 187 نوشت همچنین قیمت پژو 206 مدل V8 در فروش امروز ایران خودرو 85 5 میلیون تومان اعلام شده در حالی که این خودرو در 7 بهمن ماه با قیمت 73 5 میلیون تومان و در اول بهمن ماه با قیمت 72 5 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شده است در مورد پژو 207 دنده دستی نیز باید به قیمت 8204 گذاری 94 5 میلیون تومانی ایران خودرو در فروش فوری امروز اشاره کنیم در حالی که این خودرو در 7 بهمن ماه با قیمت 91 5 میلیون تومان در بازار معامله شده است قیمت پژو 405 مدل GLX را 72 میلیون تومان اعلام کرده در حالی که قیمت این خودرو 7 بهمن ماه در بازار 58 5 میلیون تومان بوده است قیمت فروش فوری پژو پارس سال را 81 میلیون تومان اعلام شده در حالی که قیمت این خودرو در 7 بهمن ماه معادل 72 میلیون تومان و در اول بهمن ماه 71 5 میلیون تومان بوده است 160 پژو پارس LX نیز امروز با قیمت 94 5 میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه شده در حالی که قیمت این خودرو در هفته اول بهمن ماه 82 میلیون تومان در بازار بوده است در مورد سمند LX نیز باید به قیمت 8204 گذاری 75 میلیون و 600 هزار تومانی این خودرو در فروش فوری امروز ایران خودرو دیده شد 160 رانا ال 8204 ایکس نیز امروز با قیمت 74 میلیون و 700 هزار تومان از سوی ایران خودرو عرضه شده که قیمت این خودرو نیز در هفته اول بهمن ماه در بازار 62 میلیون تومان بوده است قیمت 8204 گذاری محصولات سایپا نیز در فروش فوری امروز طوری صورت گرفته که در برخی موارد از نرخ بازار خودرو در هفته اول بهمن ماه بالاتر است و در برخی موارد نیز هم قیمت بازار دهه اول بهمن تعیین شده است بر این اساس قیمت تیبا SX امروز از سوی سایپا 40 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه با قیمت 40 میلیون و 660 هزار تومان در بازار معامله شده است سایپا 131 نیز امروز از سوی سایپا 37 میلیون تومان قیمت گذاری شده که هم قیمت این خودرو در بازار هفته اول بهمن ماه است قیمت سایپا 151 نیز در فروش فوری امروز سایپا 37 میلیون تومان تعیین شده در حالی که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار 37 میلیون و 900 هزار تومان بوده است در مورد ساینا هم باید به قیمت 8204 گذاری 47 میلیون تومانی این خودرو در فروش فوری امروز سایپا اشاره کنیم و بگوییم که این خودرو در هفته اول بهمن ماه در بازار 45 5 میلیون تومان معامله شده است هر چند قرار بود در فروش فوری امروز محصولات سایپا کوئیک نیز عرضه شود اما نام این خودرو در فروش امروز سایپا وجود ندارد سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز می 8204 گوید قیمت 8204 گذاری خودروها در فروش فوری امروز سایپا و ایران خودرو بر اساس قیمت امروز بازار صورت گرفته و علی 8204 رغم اعلام قبلی بر مبنای حاشیه 8204 بازار دهه اول بهمن ماه اتفاق نیفتاده است وی معتقد است نبود نظارت بر عملکرد خودروسازان باعث شده تا قیمت 8204 گذاری بر مبنای دلخواه توسط آنها صورت گیرد و قیمت 8204 های بالایی برای فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز تعیین شود خبر

استقبال شگفت انگیز از پیش فروش خودرو ۱۰۰ خبر

سرگردانی دختران اروپایی در کمپ تروریست‌های داعش!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر پس از پیشنهاد ترامپ مبنی بر انتقال زندانیان داعشی اروپایی برای محاکمه از سوریه به قاره سبز کشور های اروپایی از پذیرش اتباع خود امتناع کردند

پس از پیشنهاد ترامپ مبنی بر انتقال زندانیان داعشی اروپایی برای محاکمه از سوریه به قاره سبز کشور های اروپایی از پذیرش اتباع خود امتناع کردند خبر

سرگردانی دختران اروپایی در کمپ تروریست های داعش ۱۰۰ خبر

ایجاد بیش از ۸۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مخبر گفت تاکنون مدرسه مرکز فرهنگی هزار واحد مسکونی پروژه آبرسانی وبرق رسانی احداث شده است و همچنین بیمارستان نیز ساخته شده که تاکنون بیمارستان با ظرفیت هزار تخت بیمارستانی تحویل وزارت بهداشت شده است

مخبر گفت تاکنون مدرسه مرکز فرهنگی هزار واحد مسکونی پروژه آبرسانی وبرق رسانی احداث شده است و همچنین بیمارستان نیز ساخته شده که تاکنون بیمارستان با ظرفیت هزار تخت بیمارستانی تحویل وزارت بهداشت شده است خبر

ایجاد بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور ۱۰۰ خبر

جزایر زیبای جهان

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر جزایر زیبای جهان از نگاه تصویر معرفی می شوند

جزایر زیبای جهان از نگاه تصویر معرفی می شوند خبر

جزایر زیبای جهان ۱۰۰ خبر

اقدام مقامات ارشد وزارت دادگستری برای برکناری ترامپ

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر اقتصادنیوز اندرو مک کیب معاون سابق مدیر اف بی آی در مصاحبه خود با سی بی اس گفت مقامات ارشد وزارت دادگستری اقدام برای استفاده از متمم قانون اساسی آمریکا را برای برکناری ترامپ به دلیل اخراج جیمز کومی مدیر سابق اف بی آی در ماه مه برررسی کرده اند دونالد ترامپ در واکنش به این مصاحبه مک کیب را دروغگو خطاب کرد

اقتصادنیوز اندرو مک کیب معاون سابق مدیر اف بی آی در مصاحبه خود با سی بی اس گفت مقامات ارشد وزارت دادگستری اقدام برای استفاده از متمم قانون اساسی آمریکا را برای برکناری ترامپ به دلیل اخراج جیمز کومی مدیر سابق اف بی آی در ماه مه برررسی کرده اند دونالد ترامپ در واکنش به این مصاحبه مک کیب را دروغگو خطاب کرد خبر

اقدام مقامات ارشد وزارت دادگستری برای برکناری ترامپ ۱۰۰ خبر

نماینده ولی فقیه: مقابل هر شهید، 10 تروریست را به هلاکت می رسانیم

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر انتقام از عوامل تروریستی به موقع انجام می شود و ما قرار گذاشته ایم که در مقابل هر شهید ما 10 نفر از آنها به هلاکت برسند

انتقام از عوامل تروریستی به موقع انجام می شود و ما قرار گذاشته ایم که در مقابل هر شهید ما 10 نفر از آنها به هلاکت برسند خبر

نماینده ولی فقیه مقابل هر شهید 10 تروریست را به هلاکت می رسانیم ۱۰۰ خبر

بررسی حضور 54 ساله بنز خاور در ایران

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر در طی سال های پی درپی خودروهای مختلفی از شرکت بنز وارد بازار ایران شد در این میان سری خط های تولیدی بسیاری در ایران شکل گرفت و شاهد عرضهمدل های گوناگونی از خودروهای بنز در ایران بودیم اولین مونتاژ کننده محصولات بنز در ایران گروه صنعتی خاور بود که کار خود را در سال 1343فعالیت خود را در مونتاژ کامیون بنز خاور آغاز کرد بعدها در دهه 80 شمسی شرکت ایران خودرو با تأسیسبخش های جداگانه ای بانام تاپ خودرو به منظور مونتاژ محصولات بنز و نیز ستاره ایران به منظورواردکردن محصولات بنز کرد اما در نیمه دوم دهه 90 این شرکت ها نیز به دلیل افزایش شدید قیمت خودروهای بنز فعالیت محدودتری داشتند

در طی سال های پی درپی خودروهای مختلفی از شرکت بنز وارد بازار ایران شد در این میان سری خط های تولیدی بسیاری در ایران شکل گرفت و شاهد عرضهمدل های گوناگونی از خودروهای بنز در ایران بودیم اولین مونتاژ کننده محصولات بنز در ایران گروه صنعتی خاور بود که کار خود را در سال 1343فعالیت خود را در مونتاژ کامیون بنز خاور آغاز کرد بعدها در دهه 80 شمسی شرکت ایران خودرو با تأسیسبخش های جداگانه ای بانام تاپ خودرو به منظور مونتاژ محصولات بنز و نیز ستاره ایران به منظورواردکردن محصولات بنز کرد اما در نیمه دوم دهه 90 این شرکت ها نیز به دلیل افزایش شدید قیمت خودروهای بنز فعالیت محدودتری داشتند خبر

بررسی حضور 54 ساله بنز خاور در ایران ۱۰۰ خبر

مشکلی در تأمین نهاده‌های دامی نداریم

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر اقتصادنیوز ورناصری گفت با توجه به افزایش چشمگیر واردات خوراک دام و طیور مشکلی در تأمین نهاده های مورد نیاز در ماه های پیش رو وجود ندارد

اقتصادنیوز ورناصری گفت با توجه به افزایش چشمگیر واردات خوراک دام و طیور مشکلی در تأمین نهاده های مورد نیاز در ماه های پیش رو وجود ندارد خبر

مشکلی در تأمین نهاده های دامی نداریم ۱۰۰ خبر

جای خالی سند اصلاح الگوی مصرف دربخش آب

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر علیرضا الماس 8204 وندی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید کارگزاران اقدامات لازم را برای تدوین این سند انجام دهند اظهار کرد قوانین و مقررات موجود در حوزه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد و با حفظ حریم و بستر رودخانه 8204 ها شرایط برای کنترل سیلاب 8204 ها فراهم شود چراکه این موارد اکنون تنش 8204 های بسیاری را در بخش آب به وجود آورده اما آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است نیاز به قانون برای موضوع تصرف حریم رودخانه 8204 ها به گفته مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران باید در حوزه تصرف حریم رودخانه 8204 ها قوانین محکمی ایجاد شود و با توجه به این 8204 که این مساله با جان مردم در ارتباط است باید مورد توجه جدی 8204 تر مسئولان قرار بگیرد وی با اشاره به اهمیت انجام مطالعه در بخش 8204 های مختلف منابع آبی ایران عنوان کرد باید در حوزه فعالیت سدها به خصوص کرخه دز و گتوند مطالعات کافی صورت بگیرد و با بررسی کامل وضعیت معیشتی افراد ساکن در اطراف این سدها تدابیر لازم اتخاذ شود او تصریح کرد موضوع قابل تأمل این است که سیلاب 8204 هایی که در طول دهه 8204 های گذشته اتفاق افتاده خسارت 8204 های بیش 8204 تری را به نسبت زلزله وارد کرده است و اگر در این شرایط سند اصلاح الگوی مصرف استخراج شود می 8204 توان وضعیتی را به وجود آورد که با افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار در این حوزه مشکلات موجود در این بخش را کاهش داد الماس 8204 وندی با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی ایران اظهار کرد به دلیل بهبود وضعیت بارندگی سال آبی مناسب 8204 تری نسبت به سال 8204 های گذشته پیش 8204 رو خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق که تراکم جمعیت نیز در آن 8204 ها بالا بوده با افزایش بالای بارندگی مواجه بوده 8204 ایم وی با بیان این 8204 که سدهای بزرگ نیز در حال حاضر وضعیت مناسب 8204 تری را نسبت به سال 8204 های گذشته دارند ابراز کرد بر اساس آمار هواشناسی در ماه 8204 های اسفند و فروردین شاهد بارش 8204 های سیل 8204 آسایی خواهیم بود که برای این مساله نیز لازم است تدابیر متعددی با همکاری وزارتخانه 8204 های جهاد کشاورزی نیرو کشور و هم 8204 چنین سازمان 8204 های ذی 8204 ربط صورت گیرد او با تاکید بر این مساله که باید مدیریت منابع آبی در بخش 8204 های سازه 8204 ای و غیر سازه 8204 ای دنبال شود ادامه داد در بخش 8204 های سازه 8204 ای اقدامات متعددی صورت گرفته اما در حوزه غیر سازه 8204 ای نیازمند توسعه مدیریت مصرف و فرهنگ مصرف در ایران هستیم مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ارزش و اهمیت ذاتی آب گفت اگر مدیریت به خوبی صورت بگیرد سرمایه 8204 گذاری در این حوزه نیز افزایش می 8204 یابد که همین مساله نیز می 8204 تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد این موضوع در شرایطی است که بنا بر اعلام سازمان 8204 های ذی ربط در حال حاضر شهر با جمعیت میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز چالش 8204 های زیادی را به وجود آورده است البته در این بین وزارت نیرو بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام داده است بر این اساس هفته گذشته و در شورای عالی آب طرحی با عنوان 34 دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب 34 تدوین و ارائه شد که طبق آن تا سال دیگر شهر تحت تنش نخواهیم داشت این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تأمین ارتقای کیفیت 160 کاهش هدر رفت آب و تأمین منابع مالی 160 پرداخته است علاوه 8204 بر این نیز بر اساس گفته 8204 های رضا اردکانیان وزیر نیرو در لایحه بودجه سال چارچوب 8204 های اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود وی با تاکید به این مساله که موفقیت در این زمینه به میزان زیادی به همراهی مصرف کنندگان بازمی 8204 گردد اظهار کرد برای این کار درصددیم که هم کنترل کیفی را افزایش دهیم و هم با تولید و توزیع وسایل کاهنده بین مصرف 8204 کنندگان و تشویق آن 8204 ها برای استفاده از این تجهیزات بتوانیم تا حدودی میزان مصرف را با همراهی مصرف 8204 کنندگان کنترل کنیم وزیر نیرو هم 8204 چنین با بیان این 8204 که در این میان بخش محدودی از هموطنان نیز از فراتر از الگوی مصرف منابع آبی را استفاده می 8204 کنند که درصددیم این گروه را نیز برای پیوستن به جرگه خوش مصرفان تشویق کنیم بدین منظور تعرفه 8204 های جدید در مراحل نهایی تصویب است و پیش از اعمال این تعرفه 8204 ها نیز آگاهی لازم به مشترکان پرمصرف داده خواهد شد و به گفته مسؤولان مربوطه حتی قبوض مجازی تولید و ارسال خواهد شد که اگر این گروه محدود بخواهند همانند سال گذشته آب شرب بیش 8204 تری را مصرف کنند طبیعتا هزینه 8204 های آن 8204 ها بنا بر بر تعرفه 8204 های جدید افزایش پیدا خواهد کرد

علیرضا الماس 8204 وندی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید کارگزاران اقدامات لازم را برای تدوین این سند انجام دهند اظهار کرد قوانین و مقررات موجود در حوزه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد و با حفظ حریم و بستر رودخانه 8204 ها شرایط برای کنترل سیلاب 8204 ها فراهم شود چراکه این موارد اکنون تنش 8204 های بسیاری را در بخش آب به وجود آورده اما آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است نیاز به قانون برای موضوع تصرف حریم رودخانه 8204 ها به گفته مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران باید در حوزه تصرف حریم رودخانه 8204 ها قوانین محکمی ایجاد شود و با توجه به این 8204 که این مساله با جان مردم در ارتباط است باید مورد توجه جدی 8204 تر مسئولان قرار بگیرد وی با اشاره به اهمیت انجام مطالعه در بخش 8204 های مختلف منابع آبی ایران عنوان کرد باید در حوزه فعالیت سدها به خصوص کرخه دز و گتوند مطالعات کافی صورت بگیرد و با بررسی کامل وضعیت معیشتی افراد ساکن در اطراف این سدها تدابیر لازم اتخاذ شود او تصریح کرد موضوع قابل تأمل این است که سیلاب 8204 هایی که در طول دهه 8204 های گذشته اتفاق افتاده خسارت 8204 های بیش 8204 تری را به نسبت زلزله وارد کرده است و اگر در این شرایط سند اصلاح الگوی مصرف استخراج شود می 8204 توان وضعیتی را به وجود آورد که با افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار در این حوزه مشکلات موجود در این بخش را کاهش داد الماس 8204 وندی با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی ایران اظهار کرد به دلیل بهبود وضعیت بارندگی سال آبی مناسب 8204 تری نسبت به سال 8204 های گذشته پیش 8204 رو خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق که تراکم جمعیت نیز در آن 8204 ها بالا بوده با افزایش بالای بارندگی مواجه بوده 8204 ایم وی با بیان این 8204 که سدهای بزرگ نیز در حال حاضر وضعیت مناسب 8204 تری را نسبت به سال 8204 های گذشته دارند ابراز کرد بر اساس آمار هواشناسی در ماه 8204 های اسفند و فروردین شاهد بارش 8204 های سیل 8204 آسایی خواهیم بود که برای این مساله نیز لازم است تدابیر متعددی با همکاری وزارتخانه 8204 های جهاد کشاورزی نیرو کشور و هم 8204 چنین سازمان 8204 های ذی 8204 ربط صورت گیرد او با تاکید بر این مساله که باید مدیریت منابع آبی در بخش 8204 های سازه 8204 ای و غیر سازه 8204 ای دنبال شود ادامه داد در بخش 8204 های سازه 8204 ای اقدامات متعددی صورت گرفته اما در حوزه غیر سازه 8204 ای نیازمند توسعه مدیریت مصرف و فرهنگ مصرف در ایران هستیم مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ارزش و اهمیت ذاتی آب گفت اگر مدیریت به خوبی صورت بگیرد سرمایه 8204 گذاری در این حوزه نیز افزایش می 8204 یابد که همین مساله نیز می 8204 تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد این موضوع در شرایطی است که بنا بر اعلام سازمان 8204 های ذی ربط در حال حاضر شهر با جمعیت میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز چالش 8204 های زیادی را به وجود آورده است البته در این بین وزارت نیرو بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام داده است بر این اساس هفته گذشته و در شورای عالی آب طرحی با عنوان 34 دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب 34 تدوین و ارائه شد که طبق آن تا سال دیگر شهر تحت تنش نخواهیم داشت این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تأمین ارتقای کیفیت 160 کاهش هدر رفت آب و تأمین منابع مالی 160 پرداخته است علاوه 8204 بر این نیز بر اساس گفته 8204 های رضا اردکانیان وزیر نیرو در لایحه بودجه سال چارچوب 8204 های اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود وی با تاکید به این مساله که موفقیت در این زمینه به میزان زیادی به همراهی مصرف کنندگان بازمی 8204 گردد اظهار کرد برای این کار درصددیم که هم کنترل کیفی را افزایش دهیم و هم با تولید و توزیع وسایل کاهنده بین مصرف 8204 کنندگان و تشویق آن 8204 ها برای استفاده از این تجهیزات بتوانیم تا حدودی میزان مصرف را با همراهی مصرف 8204 کنندگان کنترل کنیم وزیر نیرو هم 8204 چنین با بیان این 8204 که در این میان بخش محدودی از هموطنان نیز از فراتر از الگوی مصرف منابع آبی را استفاده می 8204 کنند که درصددیم این گروه را نیز برای پیوستن به جرگه خوش مصرفان تشویق کنیم بدین منظور تعرفه 8204 های جدید در مراحل نهایی تصویب است و پیش از اعمال این تعرفه 8204 ها نیز آگاهی لازم به مشترکان پرمصرف داده خواهد شد و به گفته مسؤولان مربوطه حتی قبوض مجازی تولید و ارسال خواهد شد که اگر این گروه محدود بخواهند همانند سال گذشته آب شرب بیش 8204 تری را مصرف کنند طبیعتا هزینه 8204 های آن 8204 ها بنا بر بر تعرفه 8204 های جدید افزایش پیدا خواهد کرد خبر

جای خالی سند اصلاح الگوی مصرف دربخش آب ۱۰۰ خبر

پیام تند پرستو صالحی درپی درگذشت بازیگر قدیمی

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر فرخ ساجدی یکی از بازیگران سینمای قدیم روز دوشنبه در سن سالگی درگذشت ساجدی از بازیگران پرکار سینمای پیش از انقلاب بود که در بسیاری از فیلم های موسوم به فیلمفارسی حضور داشت

فرخ ساجدی یکی از بازیگران سینمای قدیم روز دوشنبه در سن سالگی درگذشت ساجدی از بازیگران پرکار سینمای پیش از انقلاب بود که در بسیاری از فیلم های موسوم به فیلمفارسی حضور داشت خبر

پیام تند پرستو صالحی درپی درگذشت بازیگر قدیمی ۱۰۰ خبر

صعود دلار در بازار جهانی

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر دلار در معاملات امروز تحت تاثیر اظهارات مقامات بانک 8204 های مرکزی اروپا و ژاپن در مسیر صعودی قرار گرفت پس از آن که رئیس بانک مرکزی ژاپن در اظهاراتی گفت در صورت لزوم این بانک آماده اتخاذ اقدامات انبساطی بیشتر است ارزش دلار در برابر ین به ین رسید هم چنین پس از آن که یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا با تایید کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور اروپایی عضو منطقه یورو اعلام کرد این بانک احتمالا تا پایان تابستان نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و در سطح کنونی حفظ خواهد کرد ارزش یورو با افت درصدی در برابر دلار به دلار رسید تا کماکان از کانال دلاری فاصله داشته باشد اوریل رن گفته بود که بانک مرکزی هنوز تا پیش از پایان یافتن فصل تابستان فرصت افزایش نرخ بهره را دارد و به نوعی افزایش نرخ بهره در جلسه هفتم ماه مارس این بانک را منتفی دانست بسیاری از تحلیل 8204 گران معتقد بودند در این جلسه نرخ بهره در منطقه یورو افزایش خواهد یافت شاخص دلار که نرخ برابری این ارز در مقابل سبدی از ارزهای مهم جهانی را اندازه می 8204 گیرد با درصد افزایش همراه شد تا هر دلار به ازای روپیه هند دلار کانادا دلار استرالیا دلار سنگاپور فرانک سوئیس و یوان چین مبادله شود هم چنین پس از آن که برخی نمایندگان حزب کارگر در مجلس انگلیس اعلام کردند کماکان مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند ارزش پوند در برابر دلار با درصد کاهش رقم دلار را به ثبت رساند در بازار اوراق بهادار بازده اوراق قرضه ساله وزارت خزانه داری آمریکا نسبتا بدون تغییر در مقایسه با روز قبل و در سطح درصد باقی ماند

دلار در معاملات امروز تحت تاثیر اظهارات مقامات بانک 8204 های مرکزی اروپا و ژاپن در مسیر صعودی قرار گرفت پس از آن که رئیس بانک مرکزی ژاپن در اظهاراتی گفت در صورت لزوم این بانک آماده اتخاذ اقدامات انبساطی بیشتر است ارزش دلار در برابر ین به ین رسید هم چنین پس از آن که یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا با تایید کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور اروپایی عضو منطقه یورو اعلام کرد این بانک احتمالا تا پایان تابستان نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و در سطح کنونی حفظ خواهد کرد ارزش یورو با افت درصدی در برابر دلار به دلار رسید تا کماکان از کانال دلاری فاصله داشته باشد اوریل رن گفته بود که بانک مرکزی هنوز تا پیش از پایان یافتن فصل تابستان فرصت افزایش نرخ بهره را دارد و به نوعی افزایش نرخ بهره در جلسه هفتم ماه مارس این بانک را منتفی دانست بسیاری از تحلیل 8204 گران معتقد بودند در این جلسه نرخ بهره در منطقه یورو افزایش خواهد یافت شاخص دلار که نرخ برابری این ارز در مقابل سبدی از ارزهای مهم جهانی را اندازه می 8204 گیرد با درصد افزایش همراه شد تا هر دلار به ازای روپیه هند دلار کانادا دلار استرالیا دلار سنگاپور فرانک سوئیس و یوان چین مبادله شود هم چنین پس از آن که برخی نمایندگان حزب کارگر در مجلس انگلیس اعلام کردند کماکان مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند ارزش پوند در برابر دلار با درصد کاهش رقم دلار را به ثبت رساند در بازار اوراق بهادار بازده اوراق قرضه ساله وزارت خزانه داری آمریکا نسبتا بدون تغییر در مقایسه با روز قبل و در سطح درصد باقی ماند خبر

صعود دلار در بازار جهانی ۱۰۰ خبر

دولت پاکستان متعهد پاکسازی ‌‌تروریست‌ها شد

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر نماینده مردم خاش در مجلس با اشاره به اینکه از مجموع مرزبان ربوده شده نفر همچنان در بند تروریست ها هستند گفت دولت پاکستان متعهد شده تا نقاط آلوده به حضور اشرار را با درایت پاکسازی کند تا به مرزبانان ربوده شده آسیبی نرسد

نماینده مردم خاش در مجلس با اشاره به اینکه از مجموع مرزبان ربوده شده نفر همچنان در بند تروریست ها هستند گفت دولت پاکستان متعهد شده تا نقاط آلوده به حضور اشرار را با درایت پاکسازی کند تا به مرزبانان ربوده شده آسیبی نرسد خبر

دولت پاکستان متعهد پاکسازی تروریست ها شد ۱۰۰ خبر

کمپانی خودروسازی جیلی؛ یخچال‎سازی که خودروساز شد

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر یکی از حرکات غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز کمپانی خودروسازی جیلی این بود که برای خرید کمپانی ولوو در سال اقدام کرد و موفق شد که این شرکت را متعلق به خود کند در همین سال پروژه تولید تاکسی های ویژه شهر لندن را بر عهده گرفت و توانست اسم خود را بیش از پیش سر زبان ها بیندازد البته روند خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت جیلی کماکان ادامه داشته و در سال توانست 49 9 درصد از سهام پروتن مالزی و درصد از سهام لوتوس بریتانیا را خریداری کند

یکی از حرکات غیرقابل پیش بینی و شگفت انگیز کمپانی خودروسازی جیلی این بود که برای خرید کمپانی ولوو در سال اقدام کرد و موفق شد که این شرکت را متعلق به خود کند در همین سال پروژه تولید تاکسی های ویژه شهر لندن را بر عهده گرفت و توانست اسم خود را بیش از پیش سر زبان ها بیندازد البته روند خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت جیلی کماکان ادامه داشته و در سال توانست 49 9 درصد از سهام پروتن مالزی و درصد از سهام لوتوس بریتانیا را خریداری کند خبر

کمپانی خودروسازی جیلی یخچال سازی که خودروساز شد ۱۰۰ خبر

طرح آمریکا برای تجزیه سوریه

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر اقتصادنیوز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از تلاش آمریکا برای تجزیه سوریه و تشکیل یک شبه دولت در شرق فرات خبر داد

اقتصادنیوز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از تلاش آمریکا برای تجزیه سوریه و تشکیل یک شبه دولت در شرق فرات خبر داد خبر

طرح آمریکا برای تجزیه سوریه ۱۰۰ خبر

امام جمعه اهواز استعفا کرد

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری روز گذشته بهمن ماه با حضور در دفتر مقام معظم رهبری گزارشی از وضعیت جسمانی خود ارائه کرد و از سمت امامت جمعه اهواز استعفا داد

آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری روز گذشته بهمن ماه با حضور در دفتر مقام معظم رهبری گزارشی از وضعیت جسمانی خود ارائه کرد و از سمت امامت جمعه اهواز استعفا داد خبر

امام جمعه اهواز استعفا کرد ۱۰۰ خبر

پوست‌اندازی مارها از نمای نزدیک

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر پوست اندازی فرایندی است که در طی آن یک جانور به طور منظم یک لایه بیرونی یا پوشش بدنش را دور می اندازد که این فرایند می تواند در زمان خاصی از سال یا در دوره های خاصی از زندگی او اتفاق افتد پوست اندازی می تواند شامل از دست دادن روپوست خز مو پر خز پشم یا دیگر لایه های بیرونی بدن باشد در برخی گروه ها دیگر اعضای بدن نیز ممکن است از دست بروند برای نمونه در برخی حشرات بال ها یا در بندپایان تمام استخوان بندی بیرونی از دست می رود اکنون پوست اندازی مارها را از نمای نزدیک در تابناک می بینید

پوست اندازی فرایندی است که در طی آن یک جانور به طور منظم یک لایه بیرونی یا پوشش بدنش را دور می اندازد که این فرایند می تواند در زمان خاصی از سال یا در دوره های خاصی از زندگی او اتفاق افتد پوست اندازی می تواند شامل از دست دادن روپوست خز مو پر خز پشم یا دیگر لایه های بیرونی بدن باشد در برخی گروه ها دیگر اعضای بدن نیز ممکن است از دست بروند برای نمونه در برخی حشرات بال ها یا در بندپایان تمام استخوان بندی بیرونی از دست می رود اکنون پوست اندازی مارها را از نمای نزدیک در تابناک می بینید خبر

پوست اندازی مارها از نمای نزدیک ۱۰۰ خبر

سردار نقدی: اوضاع اقتصادی امروز نتیجه رأی دیروز خود ماست

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر در انتخابات مجلس لیست وجود داشت که در یکی از لیست ها اقتصاددان برتر کشور وجود داشتند و در لیست دیگر هیچ اقتصاددانی وجود نداشت افرادی که در لیست اول بودند معتقد بودند که مشکل اصلی کشور اقتصادی است و از طریق فعال کردن ظرفیت های داخلی بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد اما افرادی دیگر که در لیست دوم بودند اعتقاد داشتند که مشکل کشور آزادی های جنسی و روابط زن و مرد است و باید افرادی روی کار بیایند که در جهت این نوع آزادی قدم بردارند آن ها می گفتند نیرو های انقلابی می خواهند در خیابان ها بین زن و مرد دیوار بکشند و کنسرت ها را لغو کنند و ما می خواهیم سرکار بیاییم که اینطور نشود

در انتخابات مجلس لیست وجود داشت که در یکی از لیست ها اقتصاددان برتر کشور وجود داشتند و در لیست دیگر هیچ اقتصاددانی وجود نداشت افرادی که در لیست اول بودند معتقد بودند که مشکل اصلی کشور اقتصادی است و از طریق فعال کردن ظرفیت های داخلی بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آمد اما افرادی دیگر که در لیست دوم بودند اعتقاد داشتند که مشکل کشور آزادی های جنسی و روابط زن و مرد است و باید افرادی روی کار بیایند که در جهت این نوع آزادی قدم بردارند آن ها می گفتند نیرو های انقلابی می خواهند در خیابان ها بین زن و مرد دیوار بکشند و کنسرت ها را لغو کنند و ما می خواهیم سرکار بیاییم که اینطور نشود خبر

سردار نقدی اوضاع اقتصادی امروز نتیجه رأی دیروز خود ماست ۱۰۰ خبر

سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای: نباید دستاوردهای جوانان را به تاراج برد

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر بدیهی است که ایجاد کسب وکاری جدید و نو همواره علاوه بر زیرساخت های فنی و عملیاتی نیازمند تدارک زیرساخت های حقوقی لازم هم بوده که ضمن ایجاد چارچوب های ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای بکارگیری و استفاده از منافع آن رشد و شکوفایی آن ها را هم نه تنها محدوده نکرده که تسریع بخشد

بدیهی است که ایجاد کسب وکاری جدید و نو همواره علاوه بر زیرساخت های فنی و عملیاتی نیازمند تدارک زیرساخت های حقوقی لازم هم بوده که ضمن ایجاد چارچوب های ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای بکارگیری و استفاده از منافع آن رشد و شکوفایی آن ها را هم نه تنها محدوده نکرده که تسریع بخشد خبر

سازمان نظام صنفی رایانه ای نباید دستاوردهای جوانان را به تاراج برد ۱۰۰ خبر

بررسی بازار خرید و فروش چانگان cs35 وارداتی و مونتاژ در سایت دیوار

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر حالا بعد از گذشت حدود دو سال از عرضه این خودرو خریدوفروش چانگان cs35دست دومدر سایت دیوار نیز رونق پیداکرده است آگهی های فروش چانگان cs35ثبت شده در سایت دیوار شامل هر دو مدل وارداتی و مونتاژ این خودرو می شود در ادامه قصد داریم به بررسی بازار خریدوفروش چانگان cs35 وارداتی و مونتاژ در سایت دیوار بپردازیم

حالا بعد از گذشت حدود دو سال از عرضه این خودرو خریدوفروش چانگان cs35دست دومدر سایت دیوار نیز رونق پیداکرده است آگهی های فروش چانگان cs35ثبت شده در سایت دیوار شامل هر دو مدل وارداتی و مونتاژ این خودرو می شود در ادامه قصد داریم به بررسی بازار خریدوفروش چانگان cs35 وارداتی و مونتاژ در سایت دیوار بپردازیم خبر

بررسی بازار خرید و فروش چانگان cs35 وارداتی و مونتاژ در سایت دیوار ۱۰۰ خبر

هاچ بک‌های مناسب برای خانم‌ها در بازه قیمتی 150 تا 200 میلیون

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر هاچ بک ها خودروهای جمع وجور کوچکی هستند که بین خانم ها محبوبیت زیادی دارند شکل ظاهری هندلینگ مناسب و کنترل راحت تر خودرو دلایلی هستند که سبب می شود خانم ها بیشتر از سایر خودروها به خرید هاچ بک علاقه داشته باشند

هاچ بک ها خودروهای جمع وجور کوچکی هستند که بین خانم ها محبوبیت زیادی دارند شکل ظاهری هندلینگ مناسب و کنترل راحت تر خودرو دلایلی هستند که سبب می شود خانم ها بیشتر از سایر خودروها به خرید هاچ بک علاقه داشته باشند خبر

هاچ بک های مناسب برای خانم ها در بازه قیمتی 150 تا 200 میلیون ۱۰۰ خبر

محاکمه حسین فریدون آغاز شد

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد خبر

محاکمه حسین فریدون آغاز شد ۱۰۰ خبر

وزیر راه: مردم هوشمندانه بلیت هواپیما بخرند

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر وزیر راه و شهرسازی می گوید بلیت هواپیما تابع بازار عرضه و تقاضا است اما ما هم تلاش می کنیم آستانه افزایش قیمت ها را کنترل کنیم

وزیر راه و شهرسازی می گوید بلیت هواپیما تابع بازار عرضه و تقاضا است اما ما هم تلاش می کنیم آستانه افزایش قیمت ها را کنترل کنیم خبر

وزیر راه مردم هوشمندانه بلیت هواپیما بخرند ۱۰۰ خبر

برگزاری اولین جلسه محاکمه حسین فریدون و مرتبطین

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد

در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد خبر

برگزاری اولین جلسه محاکمه حسین فریدون و مرتبطین ۱۰۰ خبر

نظر رهبر انقلاب درباره «حجاب با چادر رنگی»

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر حجاب و پوشش باید گونه ای باشد که علاوه بر این که تمامی بدن زن بجز صورت و دست ها تا مچ که استثنا شده را بپوشاند توجه نامحرم را جلب نکند

حجاب و پوشش باید گونه ای باشد که علاوه بر این که تمامی بدن زن بجز صورت و دست ها تا مچ که استثنا شده را بپوشاند توجه نامحرم را جلب نکند خبر

نظر رهبر انقلاب درباره حجاب با چادر رنگی ۱۰۰ خبر

ویژگی های بارز خاندان ام البنین/ نکاتی که باید از مراسم خواستگاری حضرت ام البنین آموخت

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر شفقنا در خاندان و تبار پاک ام البنین چند ویژگی مهم وجود دارد که همگی در وجود عباس علیه السلام به ظهور رسید الف شجاعت و دلاوری که در کربلا زیباترین چهره خویش را نمایاند ب ادب و متانت و عزت نفس که در زندگانی ساله عباس بن علی به وضوح دیده می شود ج هنر و ادبیات که ام 8230

شفقنا در خاندان و تبار پاک ام البنین چند ویژگی مهم وجود دارد که همگی در وجود عباس علیه السلام به ظهور رسید الف شجاعت و دلاوری که در کربلا زیباترین چهره خویش را نمایاند ب ادب و متانت و عزت نفس که در زندگانی ساله عباس بن علی به وضوح دیده می شود ج هنر و ادبیات که ام 8230 خبر

ویژگی های بارز خاندان ام البنین نکاتی که باید از مراسم خواستگاری حضرت ام البنین آموخت ۱۰۰ خبر

دستگیری ۲۰ دلال بازار ارز

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رحیمی افزود اما اخیرا نیز گزارش هایی از فعالیت تعدادی از دلالان در نقاط مختلف دریافت کردیم که صبح امروز در عملیاتی نفر از این افراد دستگیر شدند و در صورتی که فعالیت دلالان ادامه داشته باشد قطعا پلیس اقدام به برخورد با آنان خواهد کرد

رحیمی افزود اما اخیرا نیز گزارش هایی از فعالیت تعدادی از دلالان در نقاط مختلف دریافت کردیم که صبح امروز در عملیاتی نفر از این افراد دستگیر شدند و در صورتی که فعالیت دلالان ادامه داشته باشد قطعا پلیس اقدام به برخورد با آنان خواهد کرد خبر

دستگیری دلال بازار ارز ۱۰۰ خبر

معاون وزیر خارجه ایران : ناتوی عربی، طفلی ناقص است

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر محمد کاظم سجاد پور معاون وزیر امورخارجه ایران در حاشیه کنفرانس خاور میانه مرحله جدید مشکلات قدیمی به سوال خبرنگار اسپوتنیک در خصوص تشکیل ناتو عربی پاسخ داد

محمد کاظم سجاد پور معاون وزیر امورخارجه ایران در حاشیه کنفرانس خاور میانه مرحله جدید مشکلات قدیمی به سوال خبرنگار اسپوتنیک در خصوص تشکیل ناتو عربی پاسخ داد خبر

معاون وزیر خارجه ایران ناتوی عربی طفلی ناقص است ۱۰۰ خبر