حمیدرضا امینی، فعال تلگرامی، جمعا به ۱۱ سال حبس محکوم شد

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر حمیدرضا امینی مدیر یک کانال تلگرامی با اتهامات امنیتی به سال حبس تعزیری محکوم شده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران شعبه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی حمیدرضا امینی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هشت سال حبس نوشته حمیدرضا امینی فعال تلگرامی جمعا به سال حبس محکوم شد اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

حمیدرضا امینی مدیر یک کانال تلگرامی با اتهامات امنیتی به سال حبس تعزیری محکوم شده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران شعبه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی حمیدرضا امینی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هشت سال حبس نوشته حمیدرضا امینی فعال تلگرامی جمعا به سال حبس محکوم شد اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

حمیدرضا امینی فعال تلگرامی جمعا به سال حبس محکوم شد ۱۰۰ خبر

چهار تن از زندانیان سیاسی بند نسوان اوین به دلیل خواندن سرود و عدم رعایت حجاب ممنوع الملاقات شدند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر مسئولان زندان اوین گلرخ ایرایی آتنا دائمی مریم اکبری منفرد و نسرین ستوده را به دلیل عدم پوشش سر مناسب و خواندن سرود برای سه هفته از ملاقات با خانواده هایشان محروم کردند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران خانواده های این زندانیان سیاسی امروز جهت ملاقات به زندان اوین مراجعه کردند اما مسئولان به نوشته چهار تن از زندانیان سیاسی بند نسوان اوین به دلیل خواندن سرود و عدم رعایت حجاب ممنوع الملاقات شدند اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

مسئولان زندان اوین گلرخ ایرایی آتنا دائمی مریم اکبری منفرد و نسرین ستوده را به دلیل عدم پوشش سر مناسب و خواندن سرود برای سه هفته از ملاقات با خانواده هایشان محروم کردند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران خانواده های این زندانیان سیاسی امروز جهت ملاقات به زندان اوین مراجعه کردند اما مسئولان به نوشته چهار تن از زندانیان سیاسی بند نسوان اوین به دلیل خواندن سرود و عدم رعایت حجاب ممنوع الملاقات شدند اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

چهار تن از زندانیان سیاسی بند نسوان اوین به دلیل خواندن سرود و عدم رعایت حجاب ممنوع الملاقات شدند ۱۰۰ خبر

تشدید عفونت در آرش صادقی و محرومیت از درمان؛ «دادیار زندان رجایی شهر اعزام تمامی زندانیان سیاسی را به بیمارستان لغو کرده است»

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر آرش صادقی زندانی سیاسی پس از عمل جراحی برای درمان تومور در ناحیه دست دچار عفونت شده و نیازمند درمان تخصصی است با این حال مسئولان زندان رجایی شهر از اعزام او به بیمارستان خودداری می کنند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران دادیار زندان رجایی شهر رستمی اعلام کرده که اعزام زندانیان سیاسی به نوشته تشدید عفونت در آرش صادقی و محرومیت از درمان دادیار زندان رجایی شهر اعزام تمامی زندانیان سیاسی را به بیمارستان لغو کرده است اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

آرش صادقی زندانی سیاسی پس از عمل جراحی برای درمان تومور در ناحیه دست دچار عفونت شده و نیازمند درمان تخصصی است با این حال مسئولان زندان رجایی شهر از اعزام او به بیمارستان خودداری می کنند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران دادیار زندان رجایی شهر رستمی اعلام کرده که اعزام زندانیان سیاسی به نوشته تشدید عفونت در آرش صادقی و محرومیت از درمان دادیار زندان رجایی شهر اعزام تمامی زندانیان سیاسی را به بیمارستان لغو کرده است اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

تشدید عفونت در آرش صادقی و محرومیت از درمان دادیار زندان رجایی شهر اعزام تمامی زندانیان سیاسی را به بیمارستان لغو کرده است ۱۰۰ خبر

ضرب و شتم دو فعال مدنی آذربایجانی در بازداشتگاه/ انتقال به بیمارستان در پی جراحت شدید

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر حکیمه احمدی و نسیم صادقی فعالان مدنی آذربایجانی که طی هفته های اخیر بازداشت شده اند در بازداشتگاه از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران حکیمه احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه از جمله آسیب دیدن دنده ها و انگشتان به بیمارستان منتقل شده نوشته ضرب و شتم دو فعال مدنی آذربایجانی در بازداشتگاه انتقال به بیمارستان در پی جراحت شدید اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

حکیمه احمدی و نسیم صادقی فعالان مدنی آذربایجانی که طی هفته های اخیر بازداشت شده اند در بازداشتگاه از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران حکیمه احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه از جمله آسیب دیدن دنده ها و انگشتان به بیمارستان منتقل شده نوشته ضرب و شتم دو فعال مدنی آذربایجانی در بازداشتگاه انتقال به بیمارستان در پی جراحت شدید اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

ضرب و شتم دو فعال مدنی آذربایجانی در بازداشتگاه انتقال به بیمارستان در پی جراحت شدید ۱۰۰ خبر

۲۴ تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه در تهران به حبس محکوم شدند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر دستگاه قضایی بیست وچهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه سال جاری را جمعا به سال و ماه حبس تعزیری و سال حبس تعلیقی محکوم کرده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه تهران بدون دسترسی به وکیل در روند دادرسی به اتهام تجمع و تبانی نوشته تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه در تهران به حبس محکوم شدند اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

دستگاه قضایی بیست وچهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه سال جاری را جمعا به سال و ماه حبس تعزیری و سال حبس تعلیقی محکوم کرده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه تهران بدون دسترسی به وکیل در روند دادرسی به اتهام تجمع و تبانی نوشته تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه در تهران به حبس محکوم شدند اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

تن از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه در تهران به حبس محکوم شدند ۱۰۰ خبر

پنجاه روز پس از حمله به رژه نظامی اهواز؛ ۲۲ شهروند بدون محاکمه و دادرسی عادلانه «اعدام» شدند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر تن از شهروندانی که پس از حمله اهواز از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند روز پنجشنبه آبان بدون اطلاع به خانواده ها اعدام شدند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران امروز یکشنبه آبان وزارت اطلاعات در تماس با خانواده های تن شهروندان بازداشت شده پس از حمله اهواز خبر نوشته پنجاه روز پس از حمله به رژه نظامی اهواز شهروند بدون محاکمه و دادرسی عادلانه اعدام شدند اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

تن از شهروندانی که پس از حمله اهواز از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند روز پنجشنبه آبان بدون اطلاع به خانواده ها اعدام شدند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران امروز یکشنبه آبان وزارت اطلاعات در تماس با خانواده های تن شهروندان بازداشت شده پس از حمله اهواز خبر نوشته پنجاه روز پس از حمله به رژه نظامی اهواز شهروند بدون محاکمه و دادرسی عادلانه اعدام شدند اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

پنجاه روز پس از حمله به رژه نظامی اهواز شهروند بدون محاکمه و دادرسی عادلانه اعدام شدند ۱۰۰ خبر

جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی و امنیتی رجایی شهر به بیمارستان و محرومیت از درمان 

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر علیرغم نیاز به رسیدگی پزشکی از حق درمان در مراکز تخصصی بازمانده اند و مسؤلان زندان رجایی شهر از اعزام این زندانیان به بیمارستان جلوگیری می کنند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران آرش صادقی زندانی سیاسی به دلیل ابتلا به سرطان نیازمند معاینه و معالجه نوشته جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی و امنیتی رجایی شهر به بیمارستان و محرومیت از درمان اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر علیرغم نیاز به رسیدگی پزشکی از حق درمان در مراکز تخصصی بازمانده اند و مسؤلان زندان رجایی شهر از اعزام این زندانیان به بیمارستان جلوگیری می کنند به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران آرش صادقی زندانی سیاسی به دلیل ابتلا به سرطان نیازمند معاینه و معالجه نوشته جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی و امنیتی رجایی شهر به بیمارستان و محرومیت از درمان اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی و امنیتی رجایی شهر به بیمارستان و محرومیت از درمان ۱۰۰ خبر

گزارشی از وضعیت ناصر فهیمی، زندانی سیاسی بند هشت اوین/ محرومیت از درمان

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر ناصر فهیمی زندانی سیاسی محکوم به سال حبس علی رغم ابتلا به بیماری قلبی همچنان محروم از رسیدگی درمانی در بند هشت اوین نگهداری می شود به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ناصر فهیمی زندانی سیاسی که از سال در اوین محبوس است به بیماری قلبی دچار شده و پزشکان تأکید کرده نوشته گزارشی از وضعیت ناصر فهیمی زندانی سیاسی بند هشت اوین محرومیت از درمان اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

ناصر فهیمی زندانی سیاسی محکوم به سال حبس علی رغم ابتلا به بیماری قلبی همچنان محروم از رسیدگی درمانی در بند هشت اوین نگهداری می شود به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ناصر فهیمی زندانی سیاسی که از سال در اوین محبوس است به بیماری قلبی دچار شده و پزشکان تأکید کرده نوشته گزارشی از وضعیت ناصر فهیمی زندانی سیاسی بند هشت اوین محرومیت از درمان اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

گزارشی از وضعیت ناصر فهیمی زندانی سیاسی بند هشت اوین محرومیت از درمان ۱۰۰ خبر

پزشکان بدون‌ مرز: وضعیت پناهجویان در نائورو فوق‌العاده بد است

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر با افزایش نگرانی ها و گزارش های هشدارآمیز در مورد وضعیت پناهجویانی که استرالیا به اردوگاه های نائورو و پاپوآ گینه نو فرستاده پزشکان بدون مرز می گوید سلامت روانی بسیاری از کسانی که در نائورو هستند فوق العاده بد و غیرانسانی است در گزارشی که سازمان پزشکان بدون مرز نومیدی بی پایان نامیده و روز دوشنبه آذر منتشر کرده گفته 8230 The post پزشکان بدون مرز وضعیت پناهجویان در نائورو فوق العاده بد است appeared first on اف سی ان ان

با افزایش نگرانی ها و گزارش های هشدارآمیز در مورد وضعیت پناهجویانی که استرالیا به اردوگاه های نائورو و پاپوآ گینه نو فرستاده پزشکان بدون مرز می گوید سلامت روانی بسیاری از کسانی که در نائورو هستند فوق العاده بد و غیرانسانی است در گزارشی که سازمان پزشکان بدون مرز نومیدی بی پایان نامیده و روز دوشنبه آذر منتشر کرده گفته 8230 The post پزشکان بدون مرز وضعیت پناهجویان در نائورو فوق العاده بد است appeared first on اف سی ان ان خبر

پزشکان بدون مرز وضعیت پناهجویان در نائورو فوق العاده بد است ۱۰۰ خبر

محمد نوری‌زاد: خمینی و خامنه‌ای در مرگ تک‌تک کشته های چهل اخیر سهیم هستند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر محمد نوری زاد فعال مدنی نویسنده و مستندساز منتقد حکومت ایران در سخنانی در مراسم چهلم درگذشت دکتر فرشید هکی آیت الله خامنه ای را به صدور دستور قتل مخالفان خود متهم کرد و گفت آیت الله خمینی نیز در مرگ تک تک کشته های دهه شصت سهیم بود 160 آقای نوری زاد در این سخنان که 8230 The post محمد نوری زاد خمینی و خامنه ای در مرگ تک تک کشته های چهل اخیر سهیم هستند appeared first on اف سی ان ان

محمد نوری زاد فعال مدنی نویسنده و مستندساز منتقد حکومت ایران در سخنانی در مراسم چهلم درگذشت دکتر فرشید هکی آیت الله خامنه ای را به صدور دستور قتل مخالفان خود متهم کرد و گفت آیت الله خمینی نیز در مرگ تک تک کشته های دهه شصت سهیم بود 160 آقای نوری زاد در این سخنان که 8230 The post محمد نوری زاد خمینی و خامنه ای در مرگ تک تک کشته های چهل اخیر سهیم هستند appeared first on اف سی ان ان خبر

محمد نوری زاد خمینی و خامنه ای در مرگ تک تک کشته های چهل اخیر سهیم هستند ۱۰۰ خبر

محکومیت هنگامه شهیدی به ۱۲ سال زندان؛ اعلام اتهامات ممنوع شده است

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر وکیل هنگامه شهیدی روزنامه نگار از محکومیت موکل خود به بیش از سال زندان خبر داد 160 مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که خانم شهیدی علاوه بر محکوم شدن به تحمل سال و ماه زندان به سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و فعالیت های مجازی 8230 The post محکومیت هنگامه شهیدی به سال زندان اعلام اتهامات ممنوع شده است appeared first on اف سی ان ان

وکیل هنگامه شهیدی روزنامه نگار از محکومیت موکل خود به بیش از سال زندان خبر داد 160 مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که خانم شهیدی علاوه بر محکوم شدن به تحمل سال و ماه زندان به سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و فعالیت های مجازی 8230 The post محکومیت هنگامه شهیدی به سال زندان اعلام اتهامات ممنوع شده است appeared first on اف سی ان ان خبر

محکومیت هنگامه شهیدی به سال زندان اعلام اتهامات ممنوع شده است ۱۰۰ خبر

خانواده دوتابعیتی‌های زندانی: آمریکا ویزای فرزندان مقا‌م‌های ایران را لغو کند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر دو منبع مطلع نزدیک به خانواده های آمریکایی که در ایران زندانی هستند روز دوشنبه به شبکه ان بی سی گفته اند این خانواده ها در نامه ای از دولت دونالد ترامپ خواسته اند که ویزای فرزندان مقام های بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند 160 این منابع گفته اند این خانواده ها منتظر اقدام کاخ سفید 8230 The post خانواده دوتابعیتی های زندانی آمریکا ویزای فرزندان مقا م های ایران را لغو کند appeared first on اف سی ان ان

دو منبع مطلع نزدیک به خانواده های آمریکایی که در ایران زندانی هستند روز دوشنبه به شبکه ان بی سی گفته اند این خانواده ها در نامه ای از دولت دونالد ترامپ خواسته اند که ویزای فرزندان مقام های بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند 160 این منابع گفته اند این خانواده ها منتظر اقدام کاخ سفید 8230 The post خانواده دوتابعیتی های زندانی آمریکا ویزای فرزندان مقا م های ایران را لغو کند appeared first on اف سی ان ان خبر

خانواده دوتابعیتی های زندانی آمریکا ویزای فرزندان مقا م های ایران را لغو کند ۱۰۰ خبر

نیکی هیلی: ممنون از پرزیدنت ترامپ که اکنون معترضان ایرانی یک متحد در آمریکا دارند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با اشاره به سیاست پرزیدنت ترامپ درباره ایران و حمایت او از معترضان ایرانی آن را یک مثال از ظهور دوباره رهبری آمریکا در جهان دانست 160 نیکی هیلی که دوشنبه شب در مراسم دریافت جایزه سالانه موسس هادسن سخن می گفت با اشاره به ایران یادآور شد ممنون 8230 The post نیکی هیلی ممنون از پرزیدنت ترامپ که اکنون معترضان ایرانی یک متحد در آمریکا دارند appeared first on اف سی ان ان

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با اشاره به سیاست پرزیدنت ترامپ درباره ایران و حمایت او از معترضان ایرانی آن را یک مثال از ظهور دوباره رهبری آمریکا در جهان دانست 160 نیکی هیلی که دوشنبه شب در مراسم دریافت جایزه سالانه موسس هادسن سخن می گفت با اشاره به ایران یادآور شد ممنون 8230 The post نیکی هیلی ممنون از پرزیدنت ترامپ که اکنون معترضان ایرانی یک متحد در آمریکا دارند appeared first on اف سی ان ان خبر

نیکی هیلی ممنون از پرزیدنت ترامپ که اکنون معترضان ایرانی یک متحد در آمریکا دارند ۱۰۰ خبر

تجمع اعتراضی معلولان در ایران همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت؛ معترضان چه می‌خواهند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت شماری از افراد معلول در رابطه با عدم تخصیص اعتبار به قانون حمایت از معلولان دست به تجمع اعتراضی زدند افراد دارای معلولیت در ایران روز دوشنبه آذرماه همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم پیش بینی و تخصیص اعتبارات اجرای قانون حمایت از 8230 The post تجمع اعتراضی معلولان در ایران همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت معترضان چه می خواهند appeared first on اف سی ان ان

همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت شماری از افراد معلول در رابطه با عدم تخصیص اعتبار به قانون حمایت از معلولان دست به تجمع اعتراضی زدند افراد دارای معلولیت در ایران روز دوشنبه آذرماه همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم پیش بینی و تخصیص اعتبارات اجرای قانون حمایت از 8230 The post تجمع اعتراضی معلولان در ایران همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت معترضان چه می خواهند appeared first on اف سی ان ان خبر

تجمع اعتراضی معلولان در ایران همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت معترضان چه می خواهند ۱۰۰ خبر

متهم به تجاوز به دانش‌آموزان اصفهانی دستگیر و مدیر مدرسه برکنار شد

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد که مدیر و ناظم مدرسه ای که در آن تعدادی از دانش آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند از کار برکنار شدند فرد متهم به تجاوز نیز دستگیر شده است علیرضا مهدی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان روز دوشنبه 8230 The post متهم به تجاوز به دانش آموزان اصفهانی دستگیر و مدیر مدرسه برکنار شد appeared first on اف سی ان ان

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام کرد که مدیر و ناظم مدرسه ای که در آن تعدادی از دانش آموزان مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند از کار برکنار شدند فرد متهم به تجاوز نیز دستگیر شده است علیرضا مهدی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان روز دوشنبه 8230 The post متهم به تجاوز به دانش آموزان اصفهانی دستگیر و مدیر مدرسه برکنار شد appeared first on اف سی ان ان خبر

متهم به تجاوز به دانش آموزان اصفهانی دستگیر و مدیر مدرسه برکنار شد ۱۰۰ خبر

دمیرتاش عضو افتخاری انجمن قلم آلمان شد

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر انجمن قلم آلمان صلاح الدین دمیرتاش نویسنده و از رهبران حزب دموکراتیک خلق های ترکیه را که از دو سال پیش در زندان به سر می برد به عضویت افتخاری خود در آورد دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار آزادی سریع دمیرتاش شده بود انجمن قلم آلمان PEN روز سه zwnj شنبه آذر چهارم دسامبر اعلام کرد که صلاح zwnj الدین دمیرتاش نویسنده و از رهبران حزب دموکراتیک zwnj خلق zwnj های ترکیه را به عنوان عضو افتخاری خود پذیرفته است انجمن قلم آلمان نگرانی خود را از وضعیت صلاح zwnj الدین دمیرتاش در زندان اعلام کرده است صلاح zwnj الدین دمیرتاش نویسنده و از رهبران حزب دموکراتیک zwnj خلق zwnj های ترکیه که نماینده سابق پارلمان ترکیه نیز بوده است از دو سال پیش به اتهام quot ترویج تروریسم quot در زندان به سر می zwnj برد دادگاهی در ترکیه دمیرتاش را به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم کرده است دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق zwnj ها را به ارتباط با حزب کارگران کردستان پ zwnj ک zwnj ک متهم کرده است این حزب اتهام وابستگی به حزب کارگران کردستان را رد می zwnj کند دمیرتاش که سال دارد به همراه تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق zwnj ها در پارلمان ترکیه در آبان چهارم نوامبر در جریان بازداشت zwnj های گسترده در این کشور به زندان افتاد پس از کودتای نافرجام ژوئیه در ترکیه بازداشت zwnj های وسیعی از اقشار مختلف و طیف zwnj های گوناگون مخالف اردوغان در ترکیه انجام گرفت و هزاران نفر از نیروهای اپوزیسیون ترکیه یا مخالفان اردوغان راهی زندان شدند یا از کار برکنار شدند صلاح zwnj الدین دمیرتاش علیه حکم زندان zwnj اش در ترکیه به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت کرد اگر چه دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ آبان نوامبر سال جاری quot حبس غیرقانونی quot دمیرتاش را محکوم کرد و خواستار آزادی سریع او شد قضات دادگاه ترکیه از آزادی دمیرتاش جلوگیری کردند دادگاه حقوق بشر اروپا هدف از بازداشت دمیرتاش را quot ایجاد موانع برای محدود کردن آزادی zwnj های سیاسی در ترکیه quot خواند خواست آزادی بدون قید و شرط در اعلامیه انجمن قلم آلمان آمده است laquo ما از مقامات مسئول ترکیه می zwnj خواهیم بلافاصله و بدون قید و شرط عضو افتخاری ما را از زندان آزاد کنند raquo انجمن قلم آلمان در بیانیه خود متذکر شده است که ادامه زندان صلاح zwnj الدین دمیرتاش با انگیزه سیاسی صورت گرفته و مغایر با منشور آزادی بیان انجمن بین zwnj المللی قلم است دمیرتاش در ماه ژوئن از درون زندان نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد اگرچه این سیاستمدار ترک امکان شرکت در هیچ کمپین انتخاباتی را نداشت اما با به دست آوردن درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت

انجمن قلم آلمان صلاح الدین دمیرتاش نویسنده و از رهبران حزب دموکراتیک خلق های ترکیه را که از دو سال پیش در زندان به سر می برد به عضویت افتخاری خود در آورد دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار آزادی سریع دمیرتاش شده بود انجمن قلم آلمان PEN روز سه zwnj شنبه آذر چهارم دسامبر اعلام کرد که صلاح zwnj الدین دمیرتاش نویسنده و از رهبران حزب دموکراتیک zwnj خلق zwnj های ترکیه را به عنوان عضو افتخاری خود پذیرفته است انجمن قلم آلمان نگرانی خود را از وضعیت صلاح zwnj الدین دمیرتاش در زندان اعلام کرده است صلاح zwnj الدین دمیرتاش نویسنده و از رهبران حزب دموکراتیک zwnj خلق zwnj های ترکیه که نماینده سابق پارلمان ترکیه نیز بوده است از دو سال پیش به اتهام quot ترویج تروریسم quot در زندان به سر می zwnj برد دادگاهی در ترکیه دمیرتاش را به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم کرده است دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق zwnj ها را به ارتباط با حزب کارگران کردستان پ zwnj ک zwnj ک متهم کرده است این حزب اتهام وابستگی به حزب کارگران کردستان را رد می zwnj کند دمیرتاش که سال دارد به همراه تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق zwnj ها در پارلمان ترکیه در آبان چهارم نوامبر در جریان بازداشت zwnj های گسترده در این کشور به زندان افتاد پس از کودتای نافرجام ژوئیه در ترکیه بازداشت zwnj های وسیعی از اقشار مختلف و طیف zwnj های گوناگون مخالف اردوغان در ترکیه انجام گرفت و هزاران نفر از نیروهای اپوزیسیون ترکیه یا مخالفان اردوغان راهی زندان شدند یا از کار برکنار شدند صلاح zwnj الدین دمیرتاش علیه حکم زندان zwnj اش در ترکیه به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت کرد اگر چه دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ آبان نوامبر سال جاری quot حبس غیرقانونی quot دمیرتاش را محکوم کرد و خواستار آزادی سریع او شد قضات دادگاه ترکیه از آزادی دمیرتاش جلوگیری کردند دادگاه حقوق بشر اروپا هدف از بازداشت دمیرتاش را quot ایجاد موانع برای محدود کردن آزادی zwnj های سیاسی در ترکیه quot خواند خواست آزادی بدون قید و شرط در اعلامیه انجمن قلم آلمان آمده است laquo ما از مقامات مسئول ترکیه می zwnj خواهیم بلافاصله و بدون قید و شرط عضو افتخاری ما را از زندان آزاد کنند raquo انجمن قلم آلمان در بیانیه خود متذکر شده است که ادامه زندان صلاح zwnj الدین دمیرتاش با انگیزه سیاسی صورت گرفته و مغایر با منشور آزادی بیان انجمن بین zwnj المللی قلم است دمیرتاش در ماه ژوئن از درون زندان نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد اگرچه این سیاستمدار ترک امکان شرکت در هیچ کمپین انتخاباتی را نداشت اما با به دست آوردن درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفت خبر

دمیرتاش عضو افتخاری انجمن قلم آلمان شد ۱۰۰ خبر

صدور حکم ۳۰ سال زندان برای محمد نجفی و سه تن دیگر از شهروندان شازند به دلیل شرکت به در اعتراضات دیماه 

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر شعبه یک دادگاه انقلاب اراک چهار تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند را به جمعا سال زندان محکوم کرده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک است در نوشته صدور حکم سال زندان برای محمد نجفی و سه تن دیگر از شهروندان شازند به دلیل شرکت به در اعتراضات دیماه اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد

شعبه یک دادگاه انقلاب اراک چهار تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ماه در شهرستان شازند را به جمعا سال زندان محکوم کرده است به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک است در نوشته صدور حکم سال زندان برای محمد نجفی و سه تن دیگر از شهروندان شازند به دلیل شرکت به در اعتراضات دیماه اولین بار در حقوق بشر در ایران پدیدار شد خبر

صدور حکم سال زندان برای محمد نجفی و سه تن دیگر از شهروندان شازند به دلیل شرکت به در اعتراضات دیماه ۱۰۰ خبر

البته که حزب الله زیر مرز با اسرائیل تونل می زده است. چرا که نزند؟

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر گروه تروریستی لبنانی از همیشه قوی تر است و با حفر تونل های تهاجم نشان داده که فقط به حمله های عظیم راکتی بسنده نمی کند بلکه همچنان مشغول برنامه ریزی حمله زمینی علیه اسرائیل است

گروه تروریستی لبنانی از همیشه قوی تر است و با حفر تونل های تهاجم نشان داده که فقط به حمله های عظیم راکتی بسنده نمی کند بلکه همچنان مشغول برنامه ریزی حمله زمینی علیه اسرائیل است خبر

البته که حزب الله زیر مرز با اسرائیل تونل می زده است چرا که نزند ۱۰۰ خبر

نتانیاهو، جمع اضداد: محافظ منافع اسرائیل از آسیب دشمنان در خارج، مسبب آسیب در داخل

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر روز سه شنبه توجه عمومی در اسرائیل بلافاصله از اتهامات فساد علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر معطوف شد به آغاز عملیات عظیم نیروی دفاعی در مرز شمال برای خنثی کردن تونل هایی که حزب الله به داخل خاک اسرائیل حفر کرده است

روز سه شنبه توجه عمومی در اسرائیل بلافاصله از اتهامات فساد علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر معطوف شد به آغاز عملیات عظیم نیروی دفاعی در مرز شمال برای خنثی کردن تونل هایی که حزب الله به داخل خاک اسرائیل حفر کرده است خبر

نتانیاهو جمع اضداد محافظ منافع اسرائیل از آسیب دشمنان در خارج مسبب آسیب در داخل ۱۰۰ خبر

بولتون: ایالات متحده از عملیات ضد-تونل در شمال اسرائیل به شدت حمایت می کند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده از عملیات اسرائيل علیه تونل های تهاجم حزب الله که از مرز لبنان به اینسو کشیده شده حمایت شدید کرد و گفت واشنگتن از تلاش های اورشلیم به دفاع از قلمرو حاکمیت خود پشتیبانی می کند

جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده از عملیات اسرائيل علیه تونل های تهاجم حزب الله که از مرز لبنان به اینسو کشیده شده حمایت شدید کرد و گفت واشنگتن از تلاش های اورشلیم به دفاع از قلمرو حاکمیت خود پشتیبانی می کند خبر

بولتون ایالات متحده از عملیات ضد تونل در شمال اسرائیل به شدت حمایت می کند ۱۰۰ خبر

واکنش تند رژیم ایران به نشست شورای امنیت درباره آزمایش های موشکی سپاه پاسداران

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر در پی برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل پیرامون آزمایش های موشکی رژیم ایران سخنگوی وزارت امور خارجه این رژیم مدعی شده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی مغایرتی با قطعنامه شورای امنیت ندارد

در پی برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل پیرامون آزمایش های موشکی رژیم ایران سخنگوی وزارت امور خارجه این رژیم مدعی شده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی مغایرتی با قطعنامه شورای امنیت ندارد خبر

واکنش تند رژیم ایران به نشست شورای امنیت درباره آزمایش های موشکی سپاه پاسداران ۱۰۰ خبر

درخواست ۱۰ میلیارد دلار خسارت از رژیم ایران در رابطه با جنگ عراق

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر دو دفتر وکالت در آمریکا شکایتی جمعی علیه رژیم ایران را به دادگاه فدرال آمریکا داده اند بر اساس این شکایت خانواده های سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ عراق 8220 توسط تجهیزات یا نیروهای وابسته به ایران 8221 تقاضای خسارت کرده اند

دو دفتر وکالت در آمریکا شکایتی جمعی علیه رژیم ایران را به دادگاه فدرال آمریکا داده اند بر اساس این شکایت خانواده های سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ عراق 8220 توسط تجهیزات یا نیروهای وابسته به ایران 8221 تقاضای خسارت کرده اند خبر

درخواست میلیارد دلار خسارت از رژیم ایران در رابطه با جنگ عراق ۱۰۰ خبر

“خطر اعدام میلاد عظیمی، نوجوان زندانی را تهدید می‌کند”

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر میلاد عظیمی نوجوانی که در نزاع جمعی به 8220 قتل عمد 8221 متهم شده بود در معرض اعدام قرار دارد سازمان حقوق بشر ایران می گوید بستگان او در تلاشند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند دو هفته پیش خبر اعدام یک نوجوان دیگر پخش شده بود سازمان حقوق بشر ایران روز آذر چهارم دسامبر گزارش داده 8230 The post 8220 خطر اعدام میلاد عظیمی نوجوان زندانی را تهدید می کند 8221 appeared first on اف سی ان ان

میلاد عظیمی نوجوانی که در نزاع جمعی به 8220 قتل عمد 8221 متهم شده بود در معرض اعدام قرار دارد سازمان حقوق بشر ایران می گوید بستگان او در تلاشند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند دو هفته پیش خبر اعدام یک نوجوان دیگر پخش شده بود سازمان حقوق بشر ایران روز آذر چهارم دسامبر گزارش داده 8230 The post 8220 خطر اعدام میلاد عظیمی نوجوان زندانی را تهدید می کند 8221 appeared first on اف سی ان ان خبر

خطر اعدام میلاد عظیمی نوجوان زندانی را تهدید می کند ۱۰۰ خبر

آبستراکسیون نمایندگان اقتدارگرای مجلس جواب نداد

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر تعدادی از نمایندگان مخالف لایحه سی اف تی در پی رای گیری برای تصویب اصلاحیه این لایحه از مجلس خارج شدند ولی تعداد آن ها برای از نصاب افتادن جلسه کافی نبود و این لایحه تصویب شد

تعدادی از نمایندگان مخالف لایحه سی اف تی در پی رای گیری برای تصویب اصلاحیه این لایحه از مجلس خارج شدند ولی تعداد آن ها برای از نصاب افتادن جلسه کافی نبود و این لایحه تصویب شد خبر

آبستراکسیون نمایندگان اقتدارگرای مجلس جواب نداد ۱۰۰ خبر

اعتراضات سراسری دانشجویان ایران و بازداشت یک دانشجو در آستانه ۱۶ آذر

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی تکنیک تهران در حمایت از کارگران معلمان و دانشجویان بازداشتی به درگیری با نیروهای بسیج کشیده شد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران روز سه شنبه آذر در حمایت از تجمعات اخیر کارگران و معلمان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار آزادی کارگران معلمان و دانشجویان زندانی شدند بنابر گزارش 8230 The post اعتراضات سراسری دانشجویان ایران و بازداشت یک دانشجو در آستانه آذر appeared first on اف سی ان ان

تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی تکنیک تهران در حمایت از کارگران معلمان و دانشجویان بازداشتی به درگیری با نیروهای بسیج کشیده شد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران روز سه شنبه آذر در حمایت از تجمعات اخیر کارگران و معلمان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار آزادی کارگران معلمان و دانشجویان زندانی شدند بنابر گزارش 8230 The post اعتراضات سراسری دانشجویان ایران و بازداشت یک دانشجو در آستانه آذر appeared first on اف سی ان ان خبر

اعتراضات سراسری دانشجویان ایران و بازداشت یک دانشجو در آستانه آذر ۱۰۰ خبر

انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشتارهای ۶۷

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی با ادامه پنهان کاری در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار به 8220 جنایت علیه بشریت 8221 ادامه می دهد این سازمان خواهان انجام تحقیقاتی مستقل و جامع در این باره شده است سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تازه از ادامه ارتکاب 8220 جنایت علیه بشریت 8221 توسط جمهوری اسلامی 8230 The post انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد کشتارهای appeared first on اف سی ان ان

سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی با ادامه پنهان کاری در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار به 8220 جنایت علیه بشریت 8221 ادامه می دهد این سازمان خواهان انجام تحقیقاتی مستقل و جامع در این باره شده است سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تازه از ادامه ارتکاب 8220 جنایت علیه بشریت 8221 توسط جمهوری اسلامی 8230 The post انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد کشتارهای appeared first on اف سی ان ان خبر

انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد کشتارهای ۱۰۰ خبر

دفاع از ازدواج کودکان در ایران به دلیل “افزایش مظاهر جنسی”

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر یکی از مقام های ایران دلیل مخالفت خود با ممنوعیت ازدواج کودکان را بالا بودن 8220 مظاهر جنسی در جامعه 8221 و کاهش سن تن فروشی دختران عنوان کرد نقش 8220 تحدید سن ازدواج 8221 بر 8220 کاهش جمعیت 8221 نیز یکی از دلایل مدافعان ازدواج کودکان است فرشته روح افزا مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 8230 The post دفاع از ازدواج کودکان در ایران به دلیل 8220 افزایش مظاهر جنسی 8221 appeared first on اف سی ان ان

یکی از مقام های ایران دلیل مخالفت خود با ممنوعیت ازدواج کودکان را بالا بودن 8220 مظاهر جنسی در جامعه 8221 و کاهش سن تن فروشی دختران عنوان کرد نقش 8220 تحدید سن ازدواج 8221 بر 8220 کاهش جمعیت 8221 نیز یکی از دلایل مدافعان ازدواج کودکان است فرشته روح افزا مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 8230 The post دفاع از ازدواج کودکان در ایران به دلیل 8220 افزایش مظاهر جنسی 8221 appeared first on اف سی ان ان خبر

دفاع از ازدواج کودکان در ایران به دلیل افزایش مظاهر جنسی ۱۰۰ خبر

دبیر روابط عمومى انجمن اسلامى دانشگاه آزاد شاهرود خطاب به روحانی:یادتان هست نه تنها آنانی که در حصرند بلکه همه زندانیان ۸۸ باید آزاد شوند؟ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی هنوز در حصرند

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر یادتان هست نه تنها آنانی که در حصرند بلکه همه زندانیان باید آزاد شوند میرحسین موسوی زهرا رهنورد مهدی کروبی هنوز در حصرند یادتان هست دانشگاه امن نه امنیتی امروز مجموع احکام صادره برای دانشجویان در طول چند وقت اخیر به بیش از یک قرن می رسد و آیا وعده های اقتصادی را به یاد دارید ثبات بازار ارز کنترل نرخ تورم کاهش نرخ بیکاری اما امروز کار به جایی رسیده که بانگ اعتراض کارگران از هفت تپه فولادگران از خوزستان و معلمان از سراسر کشور به گوش همگان می رسد اما گویی میدان پاستور جزیی از همگان نیست

یادتان هست نه تنها آنانی که در حصرند بلکه همه زندانیان باید آزاد شوند میرحسین موسوی زهرا رهنورد مهدی کروبی هنوز در حصرند یادتان هست دانشگاه امن نه امنیتی امروز مجموع احکام صادره برای دانشجویان در طول چند وقت اخیر به بیش از یک قرن می رسد و آیا وعده های اقتصادی را به یاد دارید ثبات بازار ارز کنترل نرخ تورم کاهش نرخ بیکاری اما امروز کار به جایی رسیده که بانگ اعتراض کارگران از هفت تپه فولادگران از خوزستان و معلمان از سراسر کشور به گوش همگان می رسد اما گویی میدان پاستور جزیی از همگان نیست خبر

دبیر روابط عموم انجمن اسلام دانشگاه آزاد شاهرود خطاب به روحانی یادتان هست نه تنها آنانی که در حصرند بلکه همه زندانیان باید آزاد شوند میرحسین موسوی زهرا رهنورد مهدی کروبی هنوز در حصرند ۱۰۰ خبر

عذرخواهی هم خودی و غیر خودی دارد؛ عذرخواهی رهبری از شاگردش

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر شاید بد نباشد حال که رهبری ناگهان در مقابل نقد و حتی فریاد گشاده رو شده است یک بار زیدآبادی را صدا کند پای حرفهایش بنشیند نقدها را رها کند گوش کند که به نام او و به خاطر او چه بر سر این روزنامه نگار در سلول های آمده است شاید نیاز به عذرخواهی از وی پشت بلندگو باشد

شاید بد نباشد حال که رهبری ناگهان در مقابل نقد و حتی فریاد گشاده رو شده است یک بار زیدآبادی را صدا کند پای حرفهایش بنشیند نقدها را رها کند گوش کند که به نام او و به خاطر او چه بر سر این روزنامه نگار در سلول های آمده است شاید نیاز به عذرخواهی از وی پشت بلندگو باشد خبر

عذرخواهی هم خودی و غیر خودی دارد عذرخواهی رهبری از شاگردش ۱۰۰ خبر

محسن ایزدخواه : سیاستهای غلط اقتصادی و دخالت های دولت و بی تدبیری دو عامل بحران ساز در صندوق های بیمه ای

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر در حال حاضر حدود صندوق بیمه ای در کشور فعالیت می کنند که خدمات بلند مدت مختلفی مانند بازنشستگی از کار افتادگی مستمری بازماندگان را ارائه می دهند در یک تقسیم بندی دقیق می توان صندوق های بیمه ای را به لحاظ مسئولیت و بخش های تحت پوشش به دو گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از صندوق های اختصاصی و صندوق های عمومی

در حال حاضر حدود صندوق بیمه ای در کشور فعالیت می کنند که خدمات بلند مدت مختلفی مانند بازنشستگی از کار افتادگی مستمری بازماندگان را ارائه می دهند در یک تقسیم بندی دقیق می توان صندوق های بیمه ای را به لحاظ مسئولیت و بخش های تحت پوشش به دو گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از صندوق های اختصاصی و صندوق های عمومی خبر

محسن ایزدخواه سیاستهای غلط اقتصادی و دخالت های دولت و بی تدبیری دو عامل بحران ساز در صندوق های بیمه ای ۱۰۰ خبر

رضا خندان به دلیل اقدامات مغایر با قانون قوه‌قضاییه و نداشتن حق وکیل انتخابی در دادگاهش شرکت نکرد

(۵۹ دقیقه پیش)

خبر محمد مقیمی وکیل انتخابی رضا خندان که از تاریخ شهریور در بازداشت به سر می برد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت آقای خندان از شرکت در دادگاهش در تاریخ آذر ماه در اعتراض به اعمال رفتارهای غیرقانونی خودداری کرده است دادگاه او برای رسیدگی به سه اتهام که مصادیقش روشن و واضح 8230

محمد مقیمی وکیل انتخابی رضا خندان که از تاریخ شهریور در بازداشت به سر می برد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت آقای خندان از شرکت در دادگاهش در تاریخ آذر ماه در اعتراض به اعمال رفتارهای غیرقانونی خودداری کرده است دادگاه او برای رسیدگی به سه اتهام که مصادیقش روشن و واضح 8230 خبر

رضا خندان به دلیل اقدامات مغایر با قانون قوه قضاییه و نداشتن حق وکیل انتخابی در دادگاهش شرکت نکرد ۱۰۰ خبر