تصاویر

تصاویر خطر بیخ گوش یکی عجایب هفتگانه طبیعت شفاف‌ترین رودخانه

تصاویر | خطر بیخ گوش یکی از عجایب هفتگانه طبیعت

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر بعد از سیل مهیب در شمال استرالیا، حالا کارشناسان هشدار داده اند که آب‌های آلوده ناشی از این سیل به بخش‌هایی از "دیواره بزرگ مرجانی" این کشور رسیده و آن را تحت فشار قرار داده است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

تصاویر | شفاف‌ترین رودخانه دنیا را ببینید!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر رودخانه «سلسته» در پارک ملی آتشفشانی «تنوریو» کاستاریکا قرار دارد و با رنگ آبی روشنش در میان جنگل های بارانی سرسبز جای گرفته است. این رودخانه از تلفیق دو رودخانه کوچکتر به وجود آمده و دقیقا در نقطه ای که دو رود همدیگر را ملاقات می کنند آب در شفاف ترین حالت است. ۱۰۰ خبر

(تصاویر) روایت مصدومان حادثه تروریستی خاش

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر به گفته این مصدوم حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان نزدیک به ۲۵ کیلومتر تا زاهدان باقی مانده بود که انفجار رخ داد. این مرزبان حادثه را اینگونه نقل می‌کند که "چیزی به خاطر ندارم جز اینکه در تاریکی خودم را از میان تکه‌های اتوبوس بیرون می‌کشیدم و صدای باقی دوستانم می‌آمد که ناله می‌کردند. خیلی زود افراد عبوری و هموطنان بلوچ به کمک‌مان آمدند. من دست تکان دادم که بگویم زنده‌ام و بعد از آن آمبولانس ما را به بیمارستان زاهدان منتقل کرد." ۱۰۰ خبر

تصاویر جذاب از حیوانات نادر و کمیاب جهان!

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر برخی از حیوانات به اندازه‌ای نایاب هستند که برای گرفتن یک عکس از آن‌ها باید مدت‌ها در طبیعت کمین کرد. ثبت عکسی از پلنگ سیاه آفریقایی که آخرین بار، حدود ۱۱۰ سال پیش مشاهده رسمی آن ثبت شده بود یکی از مصادیق همین حیوانات نادر و کمیاب است. ۱۰۰ خبر

(تصاویر) روایت مصدومان حادثه تروریستی خاش

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر به گفته این مصدوم حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان نزدیک به ۲۵ کیلومتر تا زاهدان باقی مانده بود که انفجار رخ داد. این مرزبان حادثه را اینگونه نقل می‌کند که "چیزی به خاطر ندارم جز اینکه در تاریکی خودم را از میان تکه‌های اتوبوس بیرون می‌کشیدم و صدای باقی دوستانم می‌آمد که ناله می‌کردند. خیلی زود افراد عبوری و هموطنان بلوچ به کمک‌مان آمدند. من دست تکان دادم که بگویم زنده‌ام و بعد از آن آمبولانس ما را به بیمارستان زاهدان منتقل کرد." ۱۰۰ خبر