عکس

عکس وضعیت تیبا بعد تصادف تریلی مدال طلای جام ملت‌های

عکس | وضعیت تیبا بعد از تصادف با تریلی

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر در تصویر زیر صحنه تصادف تیبا با تریلی در جاده اهواز - خرمشهر استان خوزستان را می‌بینید. بر اثر این برخورد خودروی تیبا کاملا مچاله شده و جز آهن پاره چیزی از آن باقی نمانده است. ۱۰۰ خبر

عکس | وضعیت تیبا بعد از تصادف با تریلی

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر در تصویر زیر صحنه تصادف تیبا با تریلی در جاده اهواز - خرمشهر استان خوزستان را می‌بینید. بر اثر این برخورد خودروی تیبا کاملا مچاله شده و جز آهن پاره چیزی از آن باقی نمانده است. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

عکس | گربه وحشی در طبیعت ایلام

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر کاراکال، یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است که در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کند. در تصویر زیر این گربه وحشی را در طبیعت ایلام می‌بینید. ۱۰۰ خبر

انتقال بیمار به طرز جالبی توسط این 2 امدادگر+ عکس

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر <img src="https://static1.rokna.net/thumbnail/9CcU7Onl7Wxz/NS2RJzVApQ3E7SFsFf8OS22Do2TEsliJIQ_FEMaba3N0SIs9qlIow0ns1DP5H4fT9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2cpEKsOAm96UivtfuJ1_NwVg,,/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%B2+%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A7%DB%8C%D9%86+2+%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1.jpg"> <div>رکنا: 2 امدادگر آمبولانس در حرکتی باورنکردنی در جاده یخ زده بیمار خود را پای پیاده به بیمارستان رساندند.</div> ۱۰۰ خبر