استقلال

خبر برای استقلالی‌ها بازیکن السد پرسپولیس راهم مثل استقلال درآزادی۳تایی کنیم

میلاد زکی پور: فینال آسیا برای ما استقلالی‌ها تازگی ندارد!

(۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/J9Un7NqS2kLa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIm_18uYI_e7Gm2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%B2%DA%A9%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" /><div>مدافع تیم فوتبال استقلال تهران با گذشت دوهفته از بازی این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان هنوز معتقد است حقش در آن بازی اخراج نبوده و داور می‌توانست مهربان‌تر برخورد کند. </div> ۱۰۰ خبر

موافقت کمیته فتی استقلال با پیشنهاد شفر

(۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/EydUlTjsJqS9/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIqEfU6bZ2YKim2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%2F+%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D9%81%D8%B1.jpg" /><div>در نشست روز گذشته کمیته فنی تیم استقلال با پیشنهاد سرمربی این تیم موافقت شد. </div> ۱۰۰ خبر

میلاد زکی پور: فینال آسیا برای ما استقلالی‌ها تازگی ندارد!

(۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/J9Un7NqS2kLa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIm_18uYI_e7Gm2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%B2%DA%A9%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" /><div>مدافع تیم فوتبال استقلال تهران با گذشت دوهفته از بازی این تیم مقابل نفت مسجدسلیمان هنوز معتقد است حقش در آن بازی اخراج نبوده و داور می‌توانست مهربان‌تر برخورد کند. </div> ۱۰۰ خبر

موافقت کمیته فتی استقلال با پیشنهاد شفر

(۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/EydUlTjsJqS9/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIqEfU6bZ2YKim2Rwt3ohCvg,,/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%2F+%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D9%81%D8%B1.jpg" /><div>در نشست روز گذشته کمیته فنی تیم استقلال با پیشنهاد سرمربی این تیم موافقت شد. </div> ۱۰۰ خبر

استقلال مخفی‌ترین تیم لیگ برتر

(۱۱ ساعت پیش)

خبر تیم فوتبال استقلال از زمانی که شفر هدایت آن را برعهده گرفته است تقریبا تمام تمرینات خود را پشت درهای بسته برگزار کرده است تا خبرنگاران و هواداران در کمترین سطح تماس با این تیم باشند. ۱۰۰ خبر

حرف های سامان قدوس درباره عملکرد بازیکن استقلال

(۱۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/jHXmGa2ga8d5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIrytzoJYXKOam2Rwt3ohCvg,,/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3.jpg" /><div>بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت:‌ بازی خوبی مقابل بولیوی انجام دادیم و باید از این بازی یاد بگیریم تا در بازی‌های بعد بهتر شویم. </div> ۱۰۰ خبر

استقلال مخفی‌ترین تیم لیگ برتر

(۱۱ ساعت پیش)

خبر تیم فوتبال استقلال از زمانی که شفر هدایت آن را برعهده گرفته است تقریبا تمام تمرینات خود را پشت درهای بسته برگزار کرده است تا خبرنگاران و هواداران در کمترین سطح تماس با این تیم باشند. ۱۰۰ خبر

حرف های سامان قدوس درباره عملکرد بازیکن استقلال

(۱۱ ساعت پیش)

خبر <img src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/jHXmGa2ga8d5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIrytzoJYXKOam2Rwt3ohCvg,,/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3.jpg" /><div>بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت:‌ بازی خوبی مقابل بولیوی انجام دادیم و باید از این بازی یاد بگیریم تا در بازی‌های بعد بهتر شویم. </div> ۱۰۰ خبر