تصاویر

ساعتلو؛ سردار استوار مانده عهد قاجار! +تصاویر تصاویر بازداشت ۷۴۲

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

ساعتلو؛ سردار استوار به جا مانده از عهد قاجار! +تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته‌ی غلامخان معروف است، قرار دارد و از آثار به جای مانده قاجاریان می‌باشد. این مسجد ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر با مسجد جامع فاصله دارد و توسط عبدالصمدخان، پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه‌ی سردار، بنا نهاده شده است. سردار در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به مرمت این بنا همت گماشت و در سال ۱۳۳۱ هجری قمری ساعت بزرگی توسط وی بر سر در آن نصب شد و به همین دلیل، این بنا به مسجد ساعت (ساعتلو) نیز معروف است. ۱۰۰ خبر

«روز رییس‌جمهور» در آمریکا فرصتی برای حمله به ترامپ شد+تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-768x512.jpg 768w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-681x454.jpg 681w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6.jpg 780w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- هرسال روز ۱۸ فوریه، روز رییس جمهور در ایالات متحده آمریکا است. اما امسال این روز به صحنه اعتراضات گسترده مردم این کشور به دونالد ترامپ تبدیل شد به طوریکه هزاران نفر در شهرهای مختلف در اعتراض به سیاست‌های ترامپ به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که ترامپ برای ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا [&#8230;] ۱۰۰ خبر

«روز رییس‌جمهور» در آمریکا فرصتی برای حمله به ترامپ شد+تصاویر

(بهمن ۱۳۹۷)

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-250x167.jpg?x68401" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-500x333.jpg 500w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-768x512.jpg 768w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-537x360.jpg 537w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6-681x454.jpg 681w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/02/3-6.jpg 780w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا- هرسال روز ۱۸ فوریه، روز رییس جمهور در ایالات متحده آمریکا است. اما امسال این روز به صحنه اعتراضات گسترده مردم این کشور به دونالد ترامپ تبدیل شد به طوریکه هزاران نفر در شهرهای مختلف در اعتراض به سیاست‌های ترامپ به خیابان‌ها ریختند. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که ترامپ برای ساخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا [&#8230;] ۱۰۰ خبر